26/10/2020

Moje Dijete

Časopis za roditelje

Besplatni lijekovi

Pisalo mi je nekoliko mama da su kupovale paracetamol i amoksicilin sirupe za djecu i da su platile po 3 i nešto KM, iako su sirupi na A listi, a djeca su oslobođena participacije, što znači da ne bi trebale ništa da plate. Do sada i nisu plaćale, pa su me zamolile da provjerimda li je došlo do nekih izmjena na listama.

U Fondu kažu da nije bilo nikakvih promjena i da su ti lijekovi na Listi A.

-Međutim, postoje lijekovi referentni koje Fond u potpunosti pokriva, kao i drugi lijekovi istog hemijskog sastava doze i oblika samo drugog proiozvođača.

Naime, Lista lijekova funkcioniše na način da različiti proizvođači  istog lijeka se uvrste na listu, A ONAJ KO PONUDI NAJNIŽU CIJENU LIJEKA BUDE REFERENTAN I TU CIJENU FOND U POTPUNOSTI POKRIVA ZA OSIGURANIKE KOJI SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA PARTICIPACIJE.

Ukoliko neko želi lijek drugog proizvočađa, a ne onog koji je referentan, onda plaća razliku u cijeni. Na ovaj način se podstiču proizvođači lijekova da spuštaju cijene svojih lijekova, jer je svima u interesu da njihov lijek bude referentan.( tako da je referentna cijena jedna od boljih modela za regulaciju cijena lijekova)  – objasnili su u Fondu zravstvenog osiguranja RS.

Tako da, ukoliko znate da je taj lijek na a listi, a ne plaćate participaciju (djeca, trudnice, porodilje, penzioneri preko 65 godina) ONDA TRAŽITE OD APOTEKARA DA VAM DA ONAJ LIJEK ZA KOJI SE NE PLAĆA PARTICIPACIJA, TJ. ONAJ KOJI JE REFERENTAN.

Društvene mreže