26/10/2020

Moje Dijete

Časopis za roditelje

Odgovor stigao iz Ministarstva zdravlja: Raditi u najboljem interesu djeteta

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS uputilo je dopis Univerzitetsko kliničkom centru RS u kojem se navodi da u praksi treba da primjenjuju odredbe važećeg Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu,  rekli su u ovom ministarstvu za portal Mojedijete.info.

Pravilnik je donesen još 2011. godine, što bi trebalo da znači da se moraju primjenjivati pravila koja su važila i prije pojave pandemije izazvane korona virusom.

Međutim, u Ministarstvu zdravlja dodaju da se situacije mogu procjenjivati pojedinačno, uzimajući u obzir sve faktore koji mogu uticati na liječenje, a radeći u najboljem interesu djeteta i imajući u vidu odgovornost na sprečavanju potencijalnog širenja virusa korona na odjelu pedijatrije.

-Zdravstvena ustanova u skladu sa svojom organizacijom, uslovima na klinici, te prostornim kapacitetima, procjenjuje rizik boravka roditelja uz djecu – navodi se u odgovoru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Prema Pravilniku, pravo na smještaj uz dijete, koje se nalazi na bolničkom liječenju ostvaruje majka djeteta pod uslovom da je jedina prehrana djeteta majčino mlijeko, odnosno da postoji potreba dojenja djeteta, koju utvrđuje doktor djeteta, odnosno doktor ugovorne bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi.

Pravo ima i jedan od roditelja ili staratelja djeteta sa teškoćama u razvoju.

Izuzetno, pravo na smještaj uz dijete koje se nalazi na bolničkom liječenju ostvaruje jedan od roditelja ili staratelja djeteta mlađeg od šest godina života ukoliko za isto postoje medicinske indikacije, koje ukazuju da je neophodna pratnja uz dijete (jednog od roditelja ili staratelja).

Tada roditelj, na osnovu nalaza pedijatra, dobija uputnicu za sebe od svog porodičnog ljekara, odnosno pedijatri su dužni da u najboljem interesu djeteta procijene da li je neophodan boravak roditelja.

Dalje se u Pravilniku nalazi da pravo na dnevni smještaj uz dijete, koje se nalazi na bolničkom liječenju, a na prijedlog doktora ugovorne bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi, ostvaruje jedan od roditelja ili staratelja djeteta mlađeg od šest godina života) jedan od roditelja ili staratelja djeteta s teškoćama u razvoju i jedan od roditelja ili staratelja djeteta mlađeg od 18 godina oboljelog od maligne bolesti.

Tumačenje dopisa Ministarstva zdravlja kao i eventualne izmjene odluke oko ostajanja roditelja uz dijete, danas nisam dobila iz Univerzitetsko kliničkog centra RS.

Društvene mreže