26/10/2020

Moje Dijete

Časopis za roditelje

Plate za vrijeme trudničkog bolovanja

S obzirom da me često pitate da li će se od Nove godine trudničko bolovanje isplaćivati u 100 % iznosu plate, evo objašnjenja.

Mnogi ovo miješaju sa odlukom da od ove godine porodiljsko bolovanje, Fond za dječiju zaštitu finansira 100 odsto, odnosno poslodavci nemaju više troškove po ovom osnovu.

A što se tiče trudničkog bolovanja, ono se i dalje, nažalost, isplaćuje u iznosu 70 odsto plate.

Kada su sredinom novembra usvajane izmjene i dopune Zakona o dječijoj zaštiti, poslanik Draško Stanivuković je tražio da se uvrsti i ova izmjena, tačnije, da se i trudničko bolovanje isplaćuje u visini pune plate. Prijedlog nije usvojen jer trudničko bolovanje nije regulisano zakonom o Dječijoj zaštiti.

– Pravo na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad regulisano je propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja, a ne dječje zaštite – zvanično je obrazloženje.

Evo, možda, kada se bude mijenjao Zakon o zdravstvenom osiguranju, da uvrste i ovu izmjenu i da trudnice dobiju punu platu tokom trudničkog bolovanja, jer TRUDNOĆA NIJE BOLEST, i ne bi trebala tako da se klasifikuje, odnosno da trudnica dobija platu kao da je na bolovanju zbog bolesti.

Primjera radi, u Srbiji se isplaćuje puna plata trudnicama tokom trudničkog bolovanja.

Ipak, po meni, i dalje najveći problem među zaposlenim trudnicama, je taj što trudnice sasvim legalno, po zakonu, ostaju bez posla ako im tokom trudnoće ili trudničkog bolovanja istekne ugovor, odnosno ako nisu zaposlene na neodređeno. To je ogromna nepravda i ogroman udarac i psihički i finansijski za trudnicu, i to se POD HITNO MORA MIJENJATI.

PORODILJSKO ODSUSTVO

Žena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od godinu dana neprekidno, a za blizance i svako treće i naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci neprekidno.
Na osnovu zahtjeva žene i preporuke ovlašćenog doktora medicine, žena može početi sa korišćenjem porodiljskog odsustva 28 dana prije dana porođaja. Ovo je najranije što se može otvoriti porodiljsko, ali žena kao ne želi i misli da može da radi, ne mora da otvori bolovanje tada, nego kada ona želi.
Za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva žena ima pravo na naknadu plate u visini prosječne plate koju je ostvarila u toku posljednjih 12 mjeseci prije počinjanja porodiljskog odsustva.
Naknada se mjesečno usklađuje sa rastom prosječnih plata u Republici.
Ako žena nije ostvarila platu za svih posljednjih 12 mjeseci, naknada plate iznosi u visini plate koju bi ostvarila da je bila na radu.

Društvene mreže