06/08/2020

Moje Dijete

Časopis za roditelje

Prijava novorođenčeta

Nakon što se beba rodi, roditelji imaju rok od 30 dana da upišu lično ime djeteta u matičnu knjigu rođenih u gradskoj upravi/opštini.
Ukoliko su roditelji u braku, potrebna su sledeća dokumenata:
– Izvod iz matične knjige vjenčanih
– Uvjerenje o državljanstvu i lične karte oba roditelja
– Popunjen obrazac za prijavu ličnog imena

Ako je dijete rođeno van braka radi se zapisnik o priznavanju očinstva. Tada oba roditelja moraju da budu prisutna kako bi dali svoju saglasnost o priznavanju očinstva. Ako roditelji nisu u braku za upis novorođenčeta je potreban rodni list majke, obe lične karte i sačinjen zapisnik o priznavanju očinstva.

PRIJAVA PREBIVALIŠTA BEBE
Nakon dobijanja matičnog broja, možete da podignete rodni list. Kada to uradite, na red dolazi prijavljivanje prebivališta bebe.
Tata (jer mama mora još da odmara ) ide u CIPS i vrši prijavu novorođenčeta tako što ponese rodni list bebe, svoju ličnu kartu i bebu prijavljuje na adresu na kojoj je on prijavljen.
Tada se dobija potvrda da je izvšena prijava prebivališta koju roditelji koriste u nadležnim institucijama za ostvarivanje socijalnih prava i zdravstvene.

Društvene mreže