30/09/2020

Moje Dijete

Časopis za roditelje

Šta je i kako se primjenjuje Neurofeedback terapija

Piše: Ankica Baković, neurofeedback terapeut, psihoterapeut

Neurofeedback terapija je bazirana na EEG u, u našoj terapiji koristimo samo jednu elektrodu koju stavimo na glavu klijenta, i softweru.

Rad valova u mozgu upravlja sa ukupnim ponašanjem čovjeka (pažnja, koncentracija, govor, motorika..). Cilj neurofeedbacka je utvrditi da li su poteškoće koje klijent ima uzrokovane nepravilnim načinom rada određenih valova u mozgu te, ukoliko se utvrdi da jest, kroz terapiju ispraviti nepravilnosti i samim time smanjiti poteškoće koje klijent ima.

Najčešći razlozi zbog kojih klijent dolazi na terapiju (terapija se koristi od 1. godine života pa nadalje) su: usporen razvoj govora, poteškoće pažnje i koncentracije, hiperaktivnost, autizam, adhd, add, mucanje, tikovi, poteškoće učenja te odrasli zbog poteškoća izazvanih stresom, depresiranja i  anksioznosti.

Terapija izgleda tako da dijete se udobno smjesti u fotelju ( u slučaju kada dijete ne želi samo sjediti sjedne na roditelja, iako nakon par terapija i samo sjeda bez ikakvih problema) te ga tehničar spoji sa elektrodom na uređaja. Stavimo jednu elektrodu na tjeme djeteta (na lokaciju ovisno na kojem području želimo smanjiti poteškoće) dok druge dvije stavimo na ušnu resicu. Elektrode su jako nježne tako da ne izazivaju nikakvu neugodu kod klijenta.  Naravno, ukoliko dijete dolazi zbog poteškoća sa senzorikom nerado pristaje da mu se uši diraju no, upravo zbog poboljšanja u funkcioniranju i jest na terapijama. Nakon što je dijete spojeno na uređaj kreće terapija. Terapija izgleda tako da se djetetu u ekranu ispred njega upali određeni sadržaj, po želji klijenta. Budući da je ekran spojen sa uređajem, neurofeedback sadržaj u ekranu odražava način rada mozga (feedback). Dakle, kad mozak radi ispravno, sadržaj u ekranu ide bez prekida, čim određeni val počne raditi neispravno odmah slika u ekranu počinje blokirati i zvuk nestaje te u isti tren mozak radi „popravljanje“ nepravilnog rada i na taj način se utrenirava. Ova metoda učenja mozga da bolje radi se naziva operativno uvjetovanje. Nakon 30 terapija cilj je ispraviti nepravilnosti rada mozga koje stvaraju poteškoće u ponašanju klijenta. 

Terapija se u svijetu primjenjuje već duže od 50 godina i utemeljena je na stotinama znanstvenih istraživanja koja nedvojbeno dokazuju pozitivna napredovanja klijenata nakon terapija. U Neurofeedback centrima u BiH (Mostar, Sarajevo, Banja Luka i Livno)  do sada smo imali preko 5.200 klijenata koji imaju jako pozitivna iskustva nakon terapija s posebnim naglaskom na napredovanja iz područja govora što je prepoznato, ne samo od strane roditelja i obitelji djeteta, već i od strane kolega logopeda i defektologa s kojima imamo izvrsnu suradnju jer nakon neurofeedback terapije dijete u kraćem vremenskom roku postiže u njihovim terapija značajno bolje pomake na obostrano zadovoljstvo. 

Inicijalni pregled za područje Banja Luke je našem centru je besplatan.

 Ukoliko se utvrdi da je uzrok poteškoće koje dijete ima upravo u ovome što neurofeedback terapija može pomoći roditeljima se nudi mogućnost i terapija. Jedna terapija traje 30 minuta i cijena je 25 KM.

Društvene mreže