30/09/2020

Moje Dijete

Časopis za roditelje

Sutra počinju isplate za majke i djecu

Sutra počinje redovna isplata dodatka na djecu, materinskog dodatka, prava na pomoć za opremu novorođenčeta, pronatalitetne naknade za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i naknade roditelju-njegovatelju ili njegovatelju za mjesec avgust 2020. godine, saopšteno je iz Javnog fonda za dječju zaštitu RS.

Direktor JU Javnog fonda za dječju zaštitu Nedeljko Jović istakao je, da je zadovoljan što institucija, na čijem je čelu, uredno izmiruje sve obaveze prema korisnicima i što su za vrijeme vanredne situacije izazvane pandemijom virusa ,,COVID-19“ redovno isplaćivane sve obaveze iz Zakona o dječjoj zaštiti.


Od početka pandemije Fond je jednom sedmično počeo sa isplatom prava na refundaciju naknada plata za porodilje, te je i ovaj mjesec nastavio sa tom praksom. Na ovaj način Fond nastoji da pomogne poslodavcima da zaštite radna mjesta i održe likvidnost -rekao je Jović.

Avgustovska isplata dodatka na djecu obuhvata 15.653 djece, odnosno 10.735 korisnika-roditelja. Za isplatu ovog prava obezbijeđeno je 1.060.501,70 КM. Materinskim dodatkom za mjesec avgust obuhvaćeno je 5.387 porodilja/majki, za isplatu koga je izdvojeno 2.181.735,00 КM.

Sutra počinje i isplata prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i prava na pomoć za opremu novorođenčeta. Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarile su 142 porodilje/majke, odnosno 125-oro trećerođene i 20-oro četvrtorođene djece, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 84.000,00 КM.


Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 203.000,00 КM za 801 porodilju, odnosno 812 djece/novorođenčadi.
Takođe ovog mjeseca nastavlja se sa isplatom novog prava iz dječije zaštite, naknade roditelju-njegovatelju ili njegovatelju. Ukupno 54.225,00 КM izdvojeno je za isplatu ovog prava.

        

Društvene mreže