Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Budući da je od stupanja na snagu novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju prošlo više od godinu dana i da Univerzitetsko klinički centar Republike Srpsk (UKC RS) još nije završio proceduru u vezi prenatalnih testova, Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske je odlučio da u narednom periodu refundira prenatalne testove, potvrdili su iz Fonda.

prenatalni testovi

Dodali su da je Fond, kako je i propisano Zakonom, na vrijeme donio Program neinvaniznog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica u kojem je definisana procedura, dok je UKC RS trebao da pruža ovu uslugu.

-Budući da UKC RS još nije završio svoj dio obaveza u vezi sa pružanjem ove usluge, te se zbog toga do danas nisu stekli uslovi za to, Fond je odlučio da trudnicama koje su same finansirale ovaj test refundira troškove, a sve u cilju omogućavanja dostupnosti ovog prava u praksi – rekli su u FZO RS.

Naglasili su da smatraju da je prošlo mnogo vremena od stupanja na snagu Zakona i da proceduralne prepreke u UKC RS ne smiju da budu smetnja ostvarivanju ovog prava u praksi.

-Iako i Zakonom i Programom nisu predviđene refundacije ovih testova, budući da je prošlo dosta vremena od stupanja na snagu zakona, Fond će uz određenu korekciju propisa ubuduće početi da refundira ovo pravo –  ikažu u Fondu.

Dodali su da će oni sada  definisati i cijenu NIPT testa koju će priznavati prilikom refundacije za ove testove,  kao što se definiše i za sve ostale zdravstvene usluge koje Fond refundira, i o tome će javnost blagovremeno informisati.

-Kako je i definisao Programom, pravo na NIPT testove imaju sve trudnice kojima je nadležni ljekar iz ugovororene zdravstvene ustanove predložio ovaj tekst. Napominjemo da je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS definisan i rok predaje zahtjeva za refundaciju, a to je godinu dana od izvršene zdravstvene usluge – pojasnili su u Fondu.

Dodaju da pravo na NIPT test je jedno od novih prava za trudnice koje je uvedeno Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju.