Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Mame

Počekom ove godine značajno je povećan minimalac, sa 700KM na 900KM, pa se sada porodilje i trudnice, koje su na trudničkom bolovanju, …

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić najavio je danas da bi materinski dodatak i određena davanja iz te oblasti …

Naknada plata za porodiljsko odsustvo u Republici Srpskoj uskoro će imati drugačiji obračun. Porodilji, ali i njenom poslodavcu iz Fonda dječije zaštite, …

Zaposleni roditelji imaju mogućnost sa koriste bolovanje za njegu bolesnog djeteta u trajanju do 15 kalendarskih dana po djetetu na godišnjem nivou, …

Kategorije

Kategorija Vijesti - Moje dijete