Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Vijesti

Udruženje „Moje dijete“ uputilo je inicijativu Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS da sva djeca do 15 godina, dobiju pravo na pratnju roditelja tokom ležanja u bolnici

Nepokretnosti, prava veće vrijednosti i vrednije stvari iz imovine maloljetnika, mogu se otuđiti ili opteretiti samo radi izdržavanja, liječenja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnog djeteta, kaže Bukejlović.

Sve više roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji dobijaju  naknadu za roditelj njegovatelj, ostaju bez ovog prava jer im djeca idu …

Sve zavisi od toga po kom osnovu ste na bolovanju.

Budući da je od stupanja na snagu novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju prošlo više od godinu dana i da Univerzitetsko klinički …

Kako prepoznati dječiji karijes na vrijeme? Karijes ranog djetinjstva, poznat kao CIRKULARNI KARIJES, izuzetno je agresivna forma karijesa koji ukoliko se ne …

Kategorije

Kategorija Vijesti - Moje dijete