Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Djeca do 15. godine imaju pravo na pratnju roditelja tokom ležanja u bolnici

Krajem septembra prošle godine, stupio je na snagu Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koji propisuje da se roditeljima djece do 15 godina ne naplaćuje ležanje u bolnici kada su pratnja djeci.

Ranije je to bilo regulisano pravilnikom i odnosilo se na djecu do 6 godina.

Naravno, morate imati upitnicu za sebe od svog porodičnog ljekara, koji će na osnovu preporuke pedijatra, da djetetu treba pratnja, napisati vama uputnicu.

Ukoliko i dalje insistiraju da morate platiti ležanje, a imali ste uputnicu za sebe, tražite da vam izdaju fiskalni račun i refundirajte taj novac.

U nadležnoj poslovnici Fonda zdravstvenog osiguranja predajete taj fiskalni račun i kopiju nalaza pedijatra u kojem se nalazi preporuka da djetetu treba pratnja. Fond će vam refundirati novac, na teret te bolnice koja vam je naplatila.

 

Najnovije objave

Udruženje „Moje dijete“ uputilo je inicijativu Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS da sva djeca do 15 godina, dobiju pravo na pratnju roditelja tokom ležanja u bolnici

Nepokretnosti, prava veće vrijednosti i vrednije stvari iz imovine maloljetnika, mogu se otuđiti ili opteretiti samo radi izdržavanja, liječenja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnog djeteta, kaže Bukejlović.

Sve više roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji dobijaju  naknadu za …

Sve zavisi od toga po kom osnovu ste na bolovanju.

Budući da je od stupanja na snagu novog Zakona o obaveznom zdravstvenom …