Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Elektronska prijava djece za upis u prvi razred osnovne škole u Republici Srpskoj počela je 1.februara.

Prošle godine 80 posto roditelja je prijavilo djecu na navedeni način.

Internet platforma za eUpis učenika dostupna je svim zainteresovanim roditeljima budućih prvačića na veb-stranici https://eupis.skolers.org/ putem koje prijava djece za upis traje od 1. 2. do 31. 3. 2024. godine. Stranici se može pristupiti uz korišćenje bilo kojeg urađaja sa internet vezom kao što su računar, tablet ili mobilni telefon.

Putem ove prijave, roditelji mogu na brz i jednostavan način da način prijave svoju djecu za upis u osnovnu školu.

Na osnovu elektronske saglasnosti roditelja, osnovna škola preuzima sve potrebne podatke za upis učenika u prvi razred iz informacionih sistema Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova. Na navedeni način dovoljno je da roditelji popune elektronsku prijavu, a škole iz informacionih sistema institucija Republike Srpske preuzimaju digitalne setove podataka sadržane na Izvodu iz matične knjige rođenih, Uvjerenju o državljanstvu i Uvjerenju o prebivalištu.

Roditelji koji nisu zainteresovani za ovaj elektronski način prijave djece i dalje mogu da prikupe svu potrebnu dokumentaciju u štampanom obliku od nadležnih institucija i sve to predaju u školu.

Nakon uspješne prijave školska komisija za upis učenika kontaktiraće roditelje i informisati ih o prijedlozima datuma za testiranje djece i o drugim važnim informacijama.

Na dan testiranja, roditelji trebaju donijeti ljekarsko uvjerenje od nadležnog pedijatra, da je dijete sposobno za polazak u školu  i Knjigu praćenja razvoja i učenja djeteta, ukoliko je dijete pohađalo predškolsku ustanovu.

Za ljekarsko uvjerenje, pedijatar će obaviti detaljan pregled djeteta, dati mu određene zadatke, da procijeni da li je spremno za školu, tražiti da se urade nalaz krvi i urina, i eventualno pregled oftalmologa ukoliko dijete nije nikada uradilo pregled očiju.

Prije polaska u školu, potrebno je da se prime još dvije preostale vakcine.