Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Budući da predstoji period godišnjih odmora, podsjećamo osiguranike da za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu mogu da koriste zdravstvenu zaštitu o trošku Fonda u slučaju da im zatreba hitna medicinska pomoć, i to u onim zemljama sa kojima BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

-Međutim, veoma je važno da prije polaska na put osigurano lice od svog porodičnog doktora dobije uvjerenje o zdravstvenom stanju, odnosno o sposobnosti za put. Na osnovu tog uvjerenja, nadležne poslovnice FZO RS izdaju odgovarajući ino obrazac, koji se ne naplaćuje – objasnili su u Fondu.

Dodali su da se potvrde o zdravstvenom stanju koje porodični doktori izdaju radi dobijanja ino obrazaca, daju u okviru pregleda i od osiguranih lica može da se naplati samo participacija koja za prvi pregled doktora medicine iznosi jednu KM, odnosno 1,50 KM za prvi pregled doktora specijaliste.

-Dakle, ovaj iznos koji je definisan cjenovnikom Fonda uključuje i izdavanje pomenute potvrde. Svako dodatno naplaćivanje potvrda o zdravstvenom stanju koje se koriste u svrhu izdavanja ino obrazaca za privremene boravke naših osiguranika u inostranstvu, predstavlja kršenje prava osiguranih lica i pozivamo osiguranike da u ovim situacijama podnesu u poslovnicama FZO RS prijave povrede prava. Zdravstvene ustanove po svojim komercijalnim cjenovnicima ovu uslugu mogu da naplate samo građanima koji nisu osiguranici Fonda – naglasili su u Fondu.

Ino obrazac se, kada je u pitanju privremeni boravak u inostranstvu iz privatnih razloga, može izdati za period do 60 dana u toku jedne godine.

-Sa ino obrascem osiguranici Fonda za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu ne bi trebalo da plaćaju zdravstvenu uslugu ako im zatreba hitna, neodložna medicinska pomoć, odnosno troškove će snositi FZO RS. Zbog toga, još jednom naglašavamo značaj da prije odlaska na putovanje osiguranici izvade odgovarajući obrazac, jer bez njega će morati da plate i hitnu zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a nije moguća ni refundacija troškova bez obrasca – navode u Fondu.

Inače, BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Makedonijom, Slovenijom, Mađarskom, Turskom, Holandijom, Austrijom, Njemačkom, Italijom, Rumunijom, Belgijom, Češkom  i Luksemburgom. Prije polaska u ove zemlje osiguranici mogu da dobiju ino obrasce. Takođe, i osiguranici koji putuju u Poljsku, Slovačku  i  Veliku Britaniju imaju pokrivene troškove hitne medicinske pomoći, s tim da za ove zemlje FZO ne izdaje obrasce, jer je međunarodnim sporazumima drugačije regulisano (treba da pokažu BH pasoš).

-Napominjemo da se ino obrascem ne mogu pokriti troškovi ”ciljanog” odlaska u inostranstvo radi liječenja i ino obrazac važi u onim zdravstvenim ustanovama koje su u sistemu javnog zdravstva, odnosno koje imaju ugovore sa zdravstvenim osiguranjem zemlje u kojoj se boravi – objasnili su u Fondu.