Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Od prošle godine u upotrebi su samo elektronske zdravstvene knjižice, pa sam se raspitala u FZO RS kako da izvadite ovu knjižicu bebi.

Anesteziolozi odgovaraju na vasa pitanja

-Naime, nakon unošenje podataka u porodilištu o novorođenčetu u sistem ”E beba”, te podatke automatski vide i radnici poslovnica Fonda zdravstvenog osiguranja koji zatim prijavljuju novorođenče na zdravstveno osiguranje. Tom prilikom se podnosi i zahtjev za izradu elektronske zdravstvene kartice (e kartica) za bebu – objanili su u Fondu zdravstvenog osiguranja RS.

Inače, prilikom podnošenja zahtjeva za e karticu za sve osiguranike, ne samo za bebe, Fond izdaje potvrdu koju osiguranici koriste prilikom korišćenja zdravstvenih usluga, dok im se ne izradi e kartica.

-Iz tog razloga je poželjno da se roditelji novorođenčadi jave u nadležne poslovnice Fonda kako bi dobili pomenutu potvrdu dok čekaju da se izradi e kartica za bebu. Takođe, roditelji bebe registruju i kod pedijatra i prilikom ovjere obrazaca u šalter sali FZO RS, poželjno je da sa sobom imaju i rodni list bebe – dodali su u FZO RS.

 

Roditelj ima pravo da izabere pedijatra  za svoje dijete. Bitno je samo da radi u zdravstvenoj  ustanovi koja ima potpisan ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja.

Kad izaberete pedijatra, u toj zdravstvenoj ustanovi dobijate  obrasce koje je neophodno popuniti i odnijeti  u nadležnu poslovnicu Fonda na ovjeru. Jedan obrazac ostaje kod roditelja, jedan obrazac ostaje u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se dijete registruje, a jedan ostaje u Fondu.  Nophodno je i da se jedan obrazac odnese kod porodičnog dokora kako bi i oni evidentirali registraciju djeteta .