Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

"Kosta u polju maslačaka" - na jednom mjestu kompletna pomoć djeci sa smetnjama u razvoju

Kosta u polju maslacaka je Centar za opservaciju, ranu dijagnostiku i podršku djeci sa kašnjenjem u razvoju. Tačnije, namijenjen je djeci sa smetnjama u govorno jezičkom području, ponašanju, učenju, iz spektra autizma… Centar na jednom mjestu okuplja dječjeg psihologa, defektologa, logopeda, reedukatora psihomotorike, dječijeg neurologa, dječijeg psihijatara, radnog terapeuta, terapeuta senzorne integracije i dječjeg fizijatara.

Osnivač ovog Centra je, većini vas poznata, dr Ives Šindrak, ginekolog. Ives kaže da je Kosta u polju maslačaka nastao iz lične potrebe nje kao roditelja da pomogne svom djetetu i nađe najbolji mogući način da se prevaziđe postojeći problem i izvuče maksimum.

-Kada smo započeli sa tretmanima, shvatili smo da je potrebno puno vremena, organizacije i novca da bi se pokrilo sve, pa se nametnula ideja da se svi sutručnjaci dovedu na jedno mjesto, da se za početak dobije na vremenu, da se ionako opterećeni roditelji rasterete, i da stručnjaci budu u stalnoj komunikaciji kako bi mogli na što bolji način da prate rad s djetetom – kaže Ives.

Centar se nalazi u Banjaluci, u ulici Ivana Gorana Kovačića .

-Imamo mogućnost grupne procjene, koja podrazumijeva opservaciju djeteta od strane tima stručnjaka u trajanju od sad do sat i po, uz prisustvo roditelja, na kraju koje se dobije mišljenje, i dalje preporuke za dijagnostiku i tretmane. Pored grupne, procjena može biti i pojedinačna, u zavisnosti od postojećeg problema. Za dolazak u Centar je dovoljno da pozovete na broj telefona i zakažete se, bilo da se radi o grupnoj ili pojedninačnoj procjeni. Za sada nemamo ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS, ali nam je to cilj, da bi poštedjeli roditelje velikih troškova i radimo na tome da se to realizije na najbolji mogući način – ističe Ives.

A, vrijeme za procjenu je onda kada roditelj uoči ili posumnja na bilo kakav problem u pitanju govora, razumijevanja i ponašanja djeteta

-Rana intervencija je ključna u radu sa djetetom, jer je plasticitet dječijeg mozga najrazvijeniji do 7 godine. Do tad dijete prima najviše informacija i rad daje najviše rezultata. Što se prije započne sa tretmanom, to je po dijete bolje, ali realno, u praksi se sve češće srećemo sa kasnim javljanjem. Djelimično zbog odlaganja dolaska jer roditelji ne priznaju da dijete ima problem, kasno ga uoče, kao i zbog faktora sredine tj.ne prepoznavanjem postojanja problema od strane pedijatra, osoblja vrtića, škole ili nasljeđenih stavova da dječaci kasnije progovaraju, da ne moraju prije treće godine da govore i sl…- objašnjava Ives.

U Centru postoji i radna terapija, koja je za djecu višestruko korisna.

-Olakšava i roditeljima i djeci da lakše usvoje svakodnevne radne aktivnosti, poput pranja zuba, ruku, samostalnog hranjenja, vezivanja pertli,oblačenja i sl..Onima koji se nisu susretali s ovom problematikom, možda, djeluje banalno, ali roditeljima koji imaju djecu sa bilo kojom poteškoćom u razvoju predstavlja veliki problem, jer je usvajanje otežano, samim tim im remeti svakodnevno, ionako već teško funkcionisanje – kaže Ives.

 

Najnovije objave

Ministarstvo pravde Republike Srpske, prihvatilo je inicijative za izmjene i dopune Porodičnog …

BANJALUKA – Radno mjesto 28 očeva u Srpskoj ove godine zamijenilo je …

Građani Srpske koji žele da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa to mogu učiniti od 1. oktobra pa do kraja godine bez navođenja razloga za to.

Banka humanog mlijeka na UKC- u Republike Srpske počela je da funkcioniše, a mlijeko mogu donirati majke beba mlađih od godinu dana.

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, i to 18 djevojčica i devet dječaka.