Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

BANJALUKA – Radno mjesto 28 očeva u Srpskoj ove godine zamijenilo je brigom o bebama koristeći mogućnost porodiljskog odsustva.

očevi na porodiljskom
Foto: Freepik

U Javnom fondu za dječju zaštitu Republike Srpske ističu da je u Banjaluci najviše očeva koristilo pravo porodiljskog odsustva, pa je tako u gradu na Vrbasu brigu o bebama preuzelo deset očeva.

“Prema podacima kojima raspolažemo, od 2019. godine broj očeva koji su koristili  pravo na porodiljsko odsustvo je 171”, istakli su u ovom fondu.

Kako su ranije pisale “Nezavisne novine”, mogućnost porodiljskog odsustva u 2022. godini iskoristilo je 40 očeva, dok se 29 novopečenih tata brinulo o bebama u 2021. godini.

Kako su naveli, u Zakonu o radu Republike Srpske propisano je da se roditelji mogu sporazumjeti o načinu korištenja porodiljskog odsustva koje mora započeti majka.

“Nakon isteka 60 dana od dana rođenja djeteta umjesto majke porodiljsko odsustvo može nastavi da koristi zaposleni otac djeteta”, rekli su iz Fonda

Inače, prema Zakonu o radu Republike Srpske za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta žena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od godinu dana neprekidno, dok za blizance, kao i za svako treće i naredno dijete ima pravo odsustva u trajanju od 18 mjeseci.

Predrasude koje postoje u društvu koče donošenje odluka o korištenju porodiljskog odsustva kod muškaraca, smatra sociolog Vladimir Vasić, dodajući da smo još uvijek tradicionalno društvo.

“To je hrabra odluka, jer su očevi, odnosno muževi, na još jedan način pokazali požrtvovanost i dodatnu ljubav prema supruzi”, rekao je Vasić

On je odluku očeva da iskoriste porodiljsko odsustvo ocijenio kao normalnu i sasvim prirodnu, ali i poželjnu, jer kao savremeno društvo težimo ka ravnopravnosti polova i ravnopravnoj podjeli obaveza.

“To je dobar iskorak iz prostog razloga što će se na taj način pomoći majkama porodiljama i možda čak smanjiti neki obrisi nasilja u porodici iz prostog razloga što bi muž tada vidio koliko majka ima obaveza, koliko su te obaveze teške i koliko traže vremena”, rekao je Vasić.

Prema njegovim riječima, muškarci još podizanje djece smatraju kao primarnu obavezu majke, ali tu je potrebna podjednaka podjela poslova.

“Smatram da je jedan od najljepših primjera izjednačavanja radnih, bračnih i porodičnih obaveza to da je i otac podjednako ili približno podjednako kao majka uključen u podizanje i vaspitanje djece”, ističe Vasić, dodajući da je za zdravo odrastanje djeteta potrebna funkcionalna porodica koju čine otac i majka.

On ističe da bi se ovo pitanje trebalo dodatno zakonski regulisati.

Nezavisne novine