Dodao je kako je 46 posto ispitanih uzoraka sadržavalo ostatke pesticida iznad nivoa kvantifikacije.