Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Roditelji se sve više odlučuju da svoju djecu registruju kod pedijatra u privatnoj zdravstvenoj ustanovi koja ima ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Kao razlog navode manje gužve, ljubaznost, dostupnost ljekara i to što pedijatri kod kojih su navikli, otvaraju svoje ambulante.

Pedijatri koji imaju ugovor sa Fondom

Mnogi roditelji su na FB stranici Moje dijete-časopis za roditelje komentarisali na pitanje “Da li prednost daju pedijatrima u privatnim ili državnim ambulantama i zašto?”

-Privatnim zbog samog pristupa, što djeci, što roditeljima, zatim odvojeni termini i prostorije za bolesnu i zdravu djecu, dostupnost pedijatra, manjak gužve…..Uvijek ih pregleda njihov pedijatar i isti dan ima termin….Radno vrijeme, pristupačnost, mogućnost konsultacije putem vibera, manji redovi čekanja… Mi smo prešli sa doktoricom kada je ona otišla sa Poliklinike i otvorila svoju ambulantu – neki su samo od odgovora.

Tek svega nekoliko roditelja je odgovorilo da im je svejedno da li je pedijatar u državnoj ili privatnoj ambulanti i da je “to sve isto”.

Prema podacima dostupnim na sajtu Fonda zdravstvenog osiguranja RS, u Republici Srpskoj postoje 23 privatne zdravstvene ustanove iz oblasni pedijatrije, koje imaju potpisan ugovor sa Fondom, od čega čak osam na području Banjaluke.

Kako bi se smanjile gužve i liste čekanja u bolnicama, na razne preglede i intervencije, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, je potpisao ugovore sa oko 100 privatnih zdravstvenih ustanova, ne računajući apoteke.

– Sa njima su ugovorene uglavnom konsultativno specijalistička zdravstvena zaštita, pedijatrija i ginekologija, kao i određene dijagnostičke i terapijske procedure, porodična medicina, produžena medicinska rehabilitacija i dr. Takođe, FZO ima ugovore i sa privatnim apotekama, kao i sa nekoliko privatnih bolnica – rekli su za portal Mojedijete.info u Fonduzdravstvenog osiguranja RS.

Dodali su da već duže od 15 godina ugovaraju usluge zdravstvene zaštite i sa privatnim zdravstvenim ustanovama, s tim da su na početku ugovarane uglavnom one usluge koje se nisu radile u javnom sektoru.

-Vremenom, međutim, proširivao se opseg usluga koje se ugovaraju sa privatnim sektorom, a u cilju da se poveća dostupnost usluga pacijentima, odnosno da svi građani u Srpskoj imaju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti, da se što kraće čeka na usluge, odnosno da se unaprijedi kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite. Primjera radi, da nisu i sa privatnim ustanovama ugovorene dijagnostičke usluge, poput magnetne rezonanse i CT-a, na ove usluge bi se znatno duže čekalo nego što je to sada slučaj – naglasili su u Fondu.

Ističu da u privatnim ustanovama, koje imaju ugovor sa Fondom, osiguranici imaju jednaka prava kao i u javnim ustanovama, odnosno plaćaju samo participaciju ukoliko nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze.

-Ukoliko jesu oslobođeni plaćanja participacije, onda ne plaćaju ništa, tačnije njihovu zdravstvenu zaštitu u potpunosti finansira Fond za ugovorene zdravstvene usluge u privatnim zdravstvenim ustanovama – pojasnili su u Fondu.

Dodali su da se ugovori sa privatnim zdravstvenim ustanovama potpisuju upravo sa namjerom da bi se unaprijedila dostupnost zdravstvene zaštite, ali i kvalitet, i da bi osiguranici što manje čekali na preglede, a da ih pri tome ne moraju plaćati iz svog džepa.

– Primjera radi, MR I CT pregledi se rade u 21 zdravstvenoj ustanovi u Srpskoj, a od toga 12 ustanova su privatne ustanove koje imaju ugovor sa Fondom i u njima je moguće uraditi pomenute preglede na uputnicu, odnosno uz plaćanje samo participacije ukoliko osiguranik nije oslobođen plaćanja ove obaveze- kažu u Fondu.

Podsjećaju da je osiguranicima od 2016. godine omogućen slobodan izbor zdravstvene ustanove za pružanje specijalističke zdravstvene zaštite.

-Tako da pacijenti mogu slobodno da biraju između svih javnih i privatnih ustanova koje su ugovorile sa Fondom ovaj vid zdravstvene zaštite, bez obzira na njihovo mjesto prebivališta. Takođe, već duži niz godina osiguranici u Srpskoj imaju pravo na slobodan izbor porodičnog ljekara, bolnice, pedijatra (djeca  do 7godina) i ginekologa (žene starije od 15 godina) – objasnili su u FZO RS.