Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

BANJALUKA – Fond za dječiju zaštitu Republike Srpske počeo je danas sa redovnom isplatom decembarskog dodatka na djecu, materinskog dodatka, pomoći za opremu novorođenčeta, pronatalitetne naknade za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i prava na naknadu roditelju–njegovatelju ili njegovatelju, najavljeno je iz Fonda.

naknade za majku i djecu
Foto: Pixabay

Direktor Fonda Nedeljko Јović istakao je da su nastojali da isplatu prava iz Zakona o dječjoj zaštiti za decembar, umjesto u januaru, isplate prije predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika kako bi obradovali korisnike, a oni što bezbrižnije i ljepše uživali u njima.

Veliku zahvalnost za pomoć, podršku i saradnju, direktor Јović je uputio resornom ministarstvu i Vladi Republike Srpske.

On je podsjetio i da su korisnicima u 2023. godini sva prava iz Zakona o dječjoj zaštiti redovno isplaćivana početkom mjeseca, za prethodni mjesec.

Decembarska isplata dodatka na djecu obuhvata 19.330 djece, odnosno 11.277 korisnika/roditelja, za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija.

Za isplatu ovog prava obezbijeđeno je ukupno 2.825.069 KM.

Materinskim dodatkom za decembar obuhvaćeno je ukupno 4.079 majki/porodilja, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 1.651.995 KM.

Za danas je predviđena i isplata prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete. Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarilo je 78 majki/porodilja, odnosno za 62 trećerođene i 19 četvrtorođene djece. Za isplatu ovog prava izdvojeno je 45.750 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojena je 221.000 KM za 430 porodilja/majki, odnosno 442 djece/novorođenčadi.

Isplatom za mjesec decembar za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je ukupno 353.920 KM za 545 roditelja/njegovatelja.

Iz fonda su podsjetili korisnike da se za ostvarivanje i preispitivanje uslova za ostvarivanje/nastavak korišćenja prava mogu obratiti poslovnicama Јavnog fonda za dječiju zaštitu, u mjestima u kojima imaju prebivalište. Nezavisne novine