Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

djecja stednjaMinistarstvo pravde Republike Srpske, prihvatilo je inicijative za izmjene i dopune Porodičnog zakona, što znači da, ipak, neće biti potrebna saglasnost Centra za socijalni rad za podizanje dječje štednje.

Inicijative je uputilo nekoliku udruženja, koja se zalažu za prava djece, a sada slijedi usvajanje ove odluke na Vladi RS pa u Skupštini.

-Biće izmijenjeno nekoliko članova Porodičnog zakona pa će roditelji moći ponovo da raspolažu dječjom štednjom, a biće i smanjen prostor za zloupotrebu, kod izdvajanja djeteta iz porodice – saopštio je Bojan Kresojević gradski menadžer Grada Banjaluka, koji je takođe podneo inicijativu za izmjenu Porodičnog zakona.