Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Počekom ove godine značajno je povećan minimalac, sa 700KM na 900KM, pa se sada porodilje i trudnice, koje su na trudničkom bolovanju, a dobijaju minimalnu platu, pitaju da li će i njima biti povećane plate.

Poslodavcni ni trudnicama nisu uplacivali zdravstveno osigurnaje tokom korone

Porodilje i trudnice na bolovanju, imaju već obračunatu naknadu i tu istu platu će dobijati i dalje, što znači da se na njih ne odnosi povećanje minimalca. Plata, će im biti povećana kada se vrate sa porodiljskog odustva.

Zakon o radu propisuje da se za obračun plate na trudničkom bolovanju  uzima prosjek od 6 zadnih plata, i taj iznos trudnica dobija sve vrijeme dok traje trudničko bolovanje.

Istim zakonom je propisano da se za naknadu plate tokom porodiljskog odustva, sada uzima prosjek od 18 mjeseci prije porodjaja. Ukoliko žena nije radila svih 18 mjeseci kod istog poslodavca, za period kad nije radila uzima se najniža plata u Republici Srpskoj.