Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Pojedini poslodavci u Srpskoj traže od trudnica, koje su na bolovanju zbog čuvanja trudnoće, da im vrate dio isplaćene plate, zbog toga što im Fond zdravstvenog osiguranja RS refundira “samo” neto platu.

Trudnicko bolovanje

Portalu Moje dijete, obratilo se nekoliko trudnica, sa tvrdnom da vraćaju dio plate poslodavcu jer se boje da će dobiti otkaz kada se vrate na posao, ukoliko mu se zamjere.

-Od kako sam otvorila trudničko bolovanje, svaki mjesec kada podignem platu, dio odnesem poslodavcu. On mi je izračunao tačno koliko trebam da mu vratim za poreze i doprinose koje plati za mene, još me i ubijedio da je to zakonito, jer njima Fond  refundira samo neto platu, pa mi moramo da im vratimo ostatak – ispričala je jedna trudnica, koja insistira da ostane anonimna.

Ovo nije jedinstven slučaj. Druga trudnica priča, da joj je, takođe, poslodavac obračunao koliko treba da mu vrati od svake plate.

-Ovo je zaista žalosno, radim za minimalac i kada njemu vratim onaj dio, ostane mi nešto malo više od pola plate. Muž odnese taj dio poslodavcu, čim legne plata, jer ja ne mogu, moram da ležim zbog rizične trudnoće. Pristala sam na to, jer se bojim da ću dobiti otkaz kada se vratim na posao, ako odbijem da mu vraćam taj novac, koji znam, da meni pripada – ispričala je još jedna trudnica.

 

U Inspektoratu RS kažu da im se do sada nisu obraćale trudnice sa ovakvim problemima.

-Inspekcija rada nema ovlaštenje istražnih i sudskih organa u smislu provođenja istražnih radnji, dokaznog postupka, praćenja kretanja i komunikacije lica, saslušanje svjedoka i prikupljanje eventualnih iskaza, kojima bi i drugi radnici potvrdili takve zloupotrebe, a kojima bi se mogle nedvosmisleno dokazati takve radnje. Inspektor rada bi ovakvu vrstu zloupotrebe, eventualno, mogao dokazivati samo ukoliko bi bio prisutan u trenutku kada radnica predaje novac poslodavcu – istakli su u Inspektoratu.

Ipak naglašavaju da ne postoji zakonski osnov za takve zahtjeve poslodavca, već  upravo suprotno.

– Takvi zahtjevi imali bi obilježja krivičnog djela protiv prava po osnovu rada, a u skladu sa članom 209. Krivičnog zakonika RS kojim je propisano da „ko se svjesno ne pridržava propisa koji se odnose na zaključivanje ugovora o radu i prestanku radnog odnosa, plate i druga primanja iz radnog odnosa, radno vrijeme, pauze, odmore i godišnje odmore, ili odsustva, zaštitu žena, omladine i lica sa invaliditetom, zaštitu radnica zbog trudnoće i roditeljstva, zaštitu starijih radnika, zabranu prekovremenog ili noćnog rada ili plaćanja propisane naknade, i time uskrati radniku pravo koje mu pripada ili mu ga ograniči, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine“ – navodi se u odgovoru Inspektorata RS za portal Moje dijete.

Poslali smo pitanja Uniji poslodavaca Republike Srpske, da vidimo da li znaju za ovakve slučajeve i kako ih komentarišu, ali odgovor nismo dobili.