Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić najavio je danas da bi materinski dodatak i određena davanja iz te oblasti mogla biti povećana s ciljem pravednije raspodjele tog solidarno prikupljenog novca.
Šeranić je novinarima u Trebinju rekao da se zbog toga radi na izmjenama zakona o dječijoj zaštiti i o radu, kao i da bi se otklonile postojeće neregularnosti iz te oblasti.

On je naglasio da izmjenama zakona nikome neće biti smanjena ta prava, navodeći da će porodilje koje su redovno radile, na početku porodiljstva na bazi prosjeka primanja i dalje moći da ostvare to svoje pravo tokom 12, odnosno 18 mjeseci.

Šeranić je naveo i da je cilj i da budu ravnopravni svi poslodavci koji su prihvatili zajedničke aktivnosti da se 100 odsto refundira bruto plata porodiljama.

On je naveo da se moralo pribjeći izmjenama zakona o dječijoj zaštiti i o radu kojim bi se preciziralo kako se može ostvariti to pravo, te dodao da sada ima poslodavaca koji izigravaju namjenu tog prava.

“Imate, na primjer situaciju, da određeni preduzetnici na kraju trudnoće definišu sebi platu po 8.000 KM i na bazi te posljednje plate, kako predviđa sadašnji zakon, donose sebi rješenja o porodiljstvu i primaju toliku platu narednih 12 ili 18 mjeseci, koja nije logična jer prethodno nije bila tolika”, kaže Šeranić.

On je istakao da je cilj resornog ministarstva da se ta sredstva sačuvaju i usmjere u povećanje prava i materinskog dodataka jer je cilj pravednija raspodjela solidarno prikupljenog novca koji je zajednički, a njime upravlja Fond dječije zaštite.

Šeranić je naveo da, prema podacima Fonda o refundaciji porodiljske naknade, odnosno isplate materinskog dodatka za nezaposlene porodilje, Republika Srpska izdvaja godišnje 100 miliona KM za oba prava.

“Sve naknade u okviru dječije zaštite se isplaćuju iz doprinosa koji svi zajednički prikupljamo i iz podrške budžeta Republike Srpske Fondu dječije zaštite, tako da Fond upravlja praktično našim novcem”, pojasnio je Šeranić.

/Srna/