Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Sve više roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji dobijaju  naknadu za roditelj njegovatelj, ostaju bez ovog prava jer im djeca idu u školu ili dnevne centre, pa komisija procjenjuje da nemaju trajno oštećenje, rekla je predsjednica UG “Glas Tišine” Valentina Stojić.

Valentina Stojić, predsjednica UG Glas Tišine

-Djeca koja se vode pod dijagnozom autizam, daunov sindrom, cerebralne paraliza, kao i sa rijetkim sindromima imaju trajna oštećenja, njihovo stanje se ne može popraviti, međutim Prvostepena komisija na nalaz stavlja pod oštećenjem djeteta „privremeno“ umjesto „trajno“ i roditelj odmah gubi pravo na naknadu za roditelj njegovatelj, koja iznosi 651 KM – rekla je Stojićeva.

Dodala je da je bitno istaći da roditelji ne gube to pravo iskljucivo što im djeca pohađaju školu ili su korisnici dnevnih centara već što im na nalazu piše privremeno oštećenje.

– To podrazumijeva da djetetu nije potrebna cjelodnevna  briga i njega drugog lica iako većina te djece imaju 100% tjelesnu oštećenost i potpuno su zavisna od njege drugog lica – istakla je Stojićeva.

Dodala je da će zbog ove nepravde njihovo udruženje organizovati proteste u Banjaluci 29. februara.

-Naši zahtjevi su da svi roditelji čija djeca imaju 100% tjelesno oštećenje ostvaruju pravo roditelj- njegovatelj, iako su im djeca korisnici dnevnih centara ili su uključena u obrazovni sistem. Djeca sa smetnjama u razvoju su nesamostalna za zivot i moraju biti pod nadzorom 24h u danu, što podrazumijeva da majke teško mogu da ostvare radni odnos.  Tražimo i da roditeljima budu uplaćeni doprinosi. Takođe, da se zakonskim rješenjem izbriše granica od 30 godina starosti djetata, za roditelja njegovatelja, te da ta naknada bude trajna – istakla je Stojićeva.

Dodala  je da traže i da roditelji mogu da ostvare pravo na status roditelj njegovatelji nakon navrsenih 65 godina ako ispunjavaju zakonske uslove, te da se samohranim roditeljima dodjeli status bez obzira na procenat  oštećenosti kod njihove djece.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS ističu da se ovdje ne može govoriti o bilo kakvom ukidanju prava ili uslovljavanju djece i roditelja, već je riječ isključivo o provođenju zakona.

– Važno je razumjeti da porodice u sistemu socijalne i dječije zaštite u Republici Srpskoj, ostvaruju brojna prava, a da je pravo na naknadu roditelju-njegovatelju i njegovatelju specifično pravo. Ovo podrazumijeva posebnu cjelodnevnu njegu, odnosno preduzimanje medicinskih i nemedicinskih radnji od strane roditelja-njegovatelja sa ciljem sprečavanja fizičkog i psihičkog zapuštanja djeteta sa smetnjama u razvoju. Posebna njega je isključivo njega koja se pruža u kućnim uslovima i predstavlja smještaj u sopstvenu porodicu, odnosno prevenciju smještaja u ustanovu socijalne zaštite – rekli su u Ministarstvu.

Dodali su da određivanje najcjelishodnijeg oblika zaštite vrše isključivo stručne Komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, te nije moguća pravna analiza najsloženijih stručnih poslova.

– Odgovornost je prepuštena struci i najkompetentnijima, kako bi se sredstva za ovu namjenu usmjerila ka onima, kojima su najpotrebnija. Podsjećamo i da subjekti socijalne i dječije zaštite, prolaze i stručne obuke, kako bi se osigurala vjerodostojna interpretacija ovih prava, u skladu sa međunarodnim sistemom procjene funkcionalnosti. Svjesni činjenice da je sistem socijalne zaštite potrebno unapređivati, Ministarstvo će u ovoj godini izvršiti analizu efekata primjene prava, a očekuje se i početak rada Zavoda za socijalnu zaštitu, koji će se baviti i unapređenjem sistema kvaliteta pružanja usluga socijalne zaštite – objasnili su u resornom ministarstvu.