Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Pratnja na porođaju: Pravo koje nije omogućeno svim porodiljama u BiH

Trudničko bolovanje otvara samo ginekolog u domu zdravlja

BANJALUKA – Na osnovu 26 studija koje obuhvataju podatke iz 17 zemalja, uključujući više od 15.000 žena, utvrđeno je da žene koje imaju kontinuiranu podršku tokom poroda, imaju veću vjerovatnoću da će roditi vaginalno bez vakuuma, forcepsa ili carskog reza. U poređenju sa porođajima gdje je pratnja tokom poroda izostala, podaci pokazuju da podrška odabranog […]