Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Trudnice i porodilje, godinu dana nakon porođaja, odnosno 18 mjeseci ako su rodile blizance ili treće i svako naredno dijete, ne plaćaju nikakvu participaciju u domovima zdravlja niti bolnicama. Dakle, FZO RS snosi sve troškove pregleda i savjetovanja u svrhu planiranja porodice, te preglede, dijagnostiku i liječenja za vrijeme trudnoće, porođaja i za vrijeme materinstva.

trudnice

Osim toga, potpuno besplatno možete ići i kod stomatologa, u trudnoći i godinu dana nakon porođaja,

naravno, onima koji rade u okviru doma zdravlja. Odlazak kod stomatologa je veoma bitan tokom

trudnoće, a može se primiti i anestezija, bez ikakvih problema.

 

Takođe, kod planiranja trudnoće, žene koje moraju da rade razne nalaze, jer imaju problem da zatrudne,

takođe ništa ne plaćaju. Rade se razni hormoni i brisevi, koji su inače, jako skupi i kada se plaća samo

participacija, a žene koje ih rade u cilju planiranja trudnoće, ih ne plaćaju nikako. Samo trebaju otići kod

svog porodičnog ljekara, sa svim nalazima, koje će im napisati ginekolog šta sve trebaju uraditi, a

porodični ljekar će im napisati uputnice.