Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Vlada Republike Srpske je na 41. redovnoj sjednici održanoj 19.oktobra 2023.godine prihvatila Informaciju o potrebi sanacije krova i elektroinstalacija u Tehničkoj školi Banjaluka, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Sanacija Tehnicke skole

-Vlada RS je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da u budžetu za 2023. godinu obezbijede sredstva u iznosu od 100.000 KM, čime su se stvorili zakonski uslovi za pokretanje postupka javne nabavke i izbor izvođača radova za sanaciju dijela krova i elektroinstalacija Tehničke škole Banjaluka – navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je reagovalo nakon dopisa upućenog 16.10.2023.godine od strane direktora JU „Tehnička škola“ Banjaluka u kojem, između ostalog, stoji da su dobili obavještenje od gradonačelnika Banjaluke da sredstva za sanaciju navedenih radova nisu planirana Budžetom Grada Banjaluka za 2023.godinu i da neće biti odobrena.

-S obzirom da je istog dana, od strane Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Grada Banjaluka izdato Rješenje kojim se zabranjuje JU „Tehnička škola“ Banja Luka“ kao korisniku, upotreba i korišćenje radioničkog dijela objekta škole sve dok se ne izvedu radovi na otklanjanju oštećenja krovnog pokrivača i elektroinstalacija koja predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi u navedenom dijelu objekta, postupljeno je u skladu sa naprijed navedenim. Cilj Ministarstva prosvjete i kulture je da se što prije stvore uslovi za nesmetano i bezbjedno sprovođenje plana rada škole u školskoj 2023/2024 godini koji obuhvata i sprovođenje praktičnog dijela nastave – navodi se u saopštenju.