Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Da bi trudnice refundirale prenatalni test koji su uradile, moraju imati preporuku od ginekologa iz zdravstvene ustanove sa kojom Fond ima ugovor, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

prenatalni testovi

Dodaju da će se refundirati sredstva u iznosu od 700KM.

-Preciziran je paket NIPT koji će se refundirati, a koji obuhvata određivanje rizika za sledeće poremećaje hromozoma kod fetusa za Down, sindrom Edwards i Patau sindrome. Prema tome, FZO RS će osiguranim licima nadoknaditi cijenu troškova u iznosu od 700 KM koji je definisan cjenovnikom Fonda, navodi se u saopštenju.

Dodaju da Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju preciziran rok za predaju zahtjeva za refundaciju i to od godinu dana, zahtjev za refundaciju troškova procedure NIPT, takođe, može da se podnese u roku od godinu dana od kada je urađena, odnosno plaćena ova usluga.

-Pravo na refundaciju troškova neinvazivnih prenatalnih testova imaju sve trudnice kojima je ginekolog iz zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa Fondom predložio NIPT, a uz zahtjev se pored ove preporuke, prilaže i račun saspecifikacijom i dokument o izvršenom plaćanju (izvod iz banke, uplatnica) koji glasi na ime osiguranog lica ili člana porodice, kao i kopija tekućeg računa – navodi se u saopštenju.

Napominju, da Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kao i ranije usvojenim programom, nisu bile predviđene refundacije troškova prenatalnih testova, nego je bilo definisano da Univerzitetski-klinički centar šalje uzorke krvi trudnica na testiranje u neku od zdravstvenih ustanova sa kojom je trebalo da potpišu ugovor.

“S obzirom na to da procedure još nisu završene, a budući da je pravo definisano Zakonom, Fond je odlučio da refundira troškove dok se ne steknu uslovi za pružanje ove usluge u UKC RS. Iz tog razloga Fond je, uz saglasnost Upravnog odbora, izvršio korekciju propisa kako bi mogao da refundira troškove prenatalnih testova”, pojasnili su iz Fonda.