Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Zaposlene porodilje ne trebaju da donose doznake svaki mjesec

Zaposlene porodilje ne trebaju svaki mjesec da donose doznake poslodavcu, kako bi dokazale da su privremeno nesposobne za rad, jer za to nema zakonskog osnova – poručili su poslodavcima iz Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske.

– U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Pravilnikom o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, korišćenje prava na porodiljsko odsustvo se ne smatra privremenom nesposobnošću za rad.

Iz toga proizlazi zaključak, da pribavljanje izvjestaja o trajanju privremene nesposobnosti za rad (novčane doznake) za ženu, koja koristi porodiljsko odsustvo, nema zakonskog osnova, tako da novčane doznake u svrhu ostvarivanja prava na refundaciju naknade plate poslodavca, nije potrebno pribavljati – navodi se u instrukciji koje je Fond za dječju zaštitu dostavio poslodavcima.

Pravo na materinski dodatak, u iznosu od 405KM mjesečno, ostvaruje svaka nazeposlena porodilja

U istom tom dokumentu navodi se da će se dužina trajanja porodiljskog odsustva dokazivati rješenjem poslodavca.

– Prekid istog dokazivaće se odgovarajućim aktom, kao i uvidom u priložene platne liste. Dužina trajanja porodiljskog odsustva, računa se prema odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

Kako je propisano navedenim zakonom, rok koji je određen na mjesece odnosno godine, završava se istekom onog dana mjeseca odnosno godine, koji po svom broju odgovara danu u koji pada događaj od koga se računa trajanje roka. Ako nema tog dana u posljednjem mjesecu, rok se završava posljednjeg dana tog mjeseca.

Znači da porodiljsko odsustvo, radnice koja je otpočela sa korišćenjem porodiljskog odsustva dana, 12.04.2021. godine, završava sa 12.04.2022. godine – navodi se u dokumentu upućenom poslodavcima.


Da je ova instrukcija Fonda već počela da se primjenjuje u praksi, uvjerile su se trudnice koje sada trebaju da otvaraju porodiljsko odsustvo.

-Porodični ljekar mi je rekao da više porodilje neće morati da idu svaki mjesec kod porodičnog po doznake, te da će poslodavci da komuniciraju sa Fondom oko toga. Zatvorila sam trudničko bolovanje i sada sam na porodiljskom pa mi je rekao da više ne trebam da dolazim po doznake – ispričala je za portal Mojedijete.info Banjalučanka Dragana M.

Ranije su zaposlene porodilje svakog mjeseca išle kod porodičnog ljekara po doznake, koje potom nose svojim poslodavcima, što je bilo bez ikakve potrebe. Nikome nije bilo jasno zašto se to radi, jer nije bilo propisano ni jednim aktom ni da treba ni da ne treba.

Ali, konačno je Javni fond za dječju zaštitu odlučio da riješi tu dilemu i objasni poslodavcima da više ne traže porodiljama doznake. O tome su obavijesteni iljekari porodicne medicine.

Najnovije objave

BANJALUKA – Banjalučki osnovci od petog do devetog razreda i naredne školske …

HUMANI PAPILOMA VIRUS (HPV) je široko rasprostranjen virus kod ljudi i uzročnik …

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske odobrio je refundaciju punog iznosa prenatalnog testa …

Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, danas je raspisao  javni konkurs …

BANJALUKA – Pomijena ljekara, odnosno porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa od ove …