Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Roditelji pitaju:

Dijete od godinu godinu i po, unazad par dana se počela bacati čim nije nešto po njenom, čak je par puta udarala glavom o pod.. Starija curica nije imala tih faza, ne znam kako da reagujem na te scene i šta da radim?

Odgovara: Ankica Baković, psiholog i neuro terapeut

Ankica Baković - psihilog
Budući da djeca imaju jako mali vokabular oni kroz svoja ponašanja komuniciraju sa okolinom. Nikada nijedno ponašanje djeteta nije „bez veze“ niti „glupo“. Zadatak je roditelja promisliti koju poruku mi dijete šalje sa određenim svojim konkretnim ponašanjem i što mogu ja kao roditelj sa svoje strane učiniti da pomognem svom djetetu. 
U slučajevima kada dijete počinje da „udara glavom o zid“, „vrišti“, „baca se po podu“ jako je važno kako roditelj razumije to ponašanje: da li kao nešto s čim dijete iskazuje svoje osobno nezadovoljstvo nekom situacijom ili kao nešto s čim dijete ide s namjerom da isprovocira roditelja. Nažalost, u svojoj kliničkoj praksi jako često se susrećem sa roditeljima koji vjeruju upravo u ovo drugo.
Sa vjerovanjem da me dijete želi namjerno isprovocirati roditelj dodatno podiže svoju unutarnju frustraciju i tada se događa najgora moguća opcija:da imamo sa obje nezrelu reakciju i frustraciju.
Roditelj treba prvenstveno biti model ponašanja svome djetetu tako i u slučajevima ovih prethodno navedenih obrazaca ponašanja djeteta nužno je da ostane smiren, razumijevajući kako je dijete zbog nečega ljuto i tužno, nudeći mu mogućnost kad se smiri da možemo o tome lijepo porazgovarati. Razgovor u tom trenutku djetetovog bijesa ne uspijeva dovesti do rješenja jer vas tada dijete od svoje unutarnje napetosti ne može niti saslušati. Za roditelje je najbolje da u tim trenucima kažu smirenim tonom djetetu da dok se tako ponaša ne mogu razgovarati i da ne razumiju što želi dok im lijepo ne kaže te isto smirenim tonom ponavljati kad god im se dijete u svome bijesu ponovno obrati. Dijete tada dobiva poruku kako sa takvim ponašanjem ne dolazi do svoga „cilja“ te s vremenom od istog tog ponašanja i odustaje. Nužna je dosljednost od strane roditelja koju će imati ako shvate da strpljivost i smirenost njih osobno je najbrži put do smirivanja i djeteta.

Najnovije objave

Udruženje „Moje dijete“ uputilo je inicijativu Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS da sva djeca do 15 godina, dobiju pravo na pratnju roditelja tokom ležanja u bolnici

Nepokretnosti, prava veće vrijednosti i vrednije stvari iz imovine maloljetnika, mogu se otuđiti ili opteretiti samo radi izdržavanja, liječenja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnog djeteta, kaže Bukejlović.

Sve više roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji dobijaju  naknadu za …

Sve zavisi od toga po kom osnovu ste na bolovanju.

Budući da je od stupanja na snagu novog Zakona o obaveznom zdravstvenom …