Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

FZO RS će uskoro početi da finansira zamrzavanje reproduktivnih ćelija

FOND zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uskoro će početi da finansira zdravstvenu uslugu zamrzavanje reproduktivnih ćelija kako bi oboljeli od malignih bolesti mogli nakon terapija i zračenja da postanu roditelji, rečeno je u ovom fondu.

Iz Fonda navode da je to, između ostalog, predviđeno Programom za obezbjeđivanje biomedicinske potpomognute oplodnje za 2023. godinu, čija će primjena početi nakon što Vlada Republike Srpske donese odluku o načinu finansiranja ovog programa.

Uskoro će fond da finansira zamrzavanje jajnih ćelija oboljelima od malignih bolesti

U Fondu naglašavaju da se finansiranjem ove usluge u Republici Srpskoj uvodi nova oblast u medicini – onkofertilitet, koja ima za cilj da sačuva i produži fertilitet kod žena i muškaraca oboljelih od malignih bolesti.

– Upravo zamrzavanje reproduktivnih ćelija oboljelih od malignih bolesti prije izlaganja onkološkim terapijama i zračenjima pruža mogućnost da kasnije osiguranici kada se oporave mogu da dobiju potomstvo. Konkretno, nove usluge se odnose na z amrzavanja spermatozoida, zamrzavanja i čuvanja tkiva testisa, odmrzavanja spermatozoida ili tkiva testisa, zamrzavanja i čuvanja do deset jajnih ćelija, a ove usluge su uvrštene i u cjenovnik Fonda – naglašavaju u Fondu zdravstvenog osiguranja Srpske.

U ovom fondu podsjećaju da je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske predvidio da Upravni odbor FZO uz saglasnost resornog ministra donosi Program za obezbjeđivanje biomedicinske potpomognute oplodnje za svaku godinu, a koji, između ostalog, definiše način ostvarivanja prava na vantjelesnu oplodnju.

Iz Fonda naglašavaju da je za 2023. godinu ovaj program već usvojen i objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i potrebno je još da Vlada Srpske donese odluku o načinu finansiranja, kako bi predviđena prava mogla da počnu da se primjenjuju.

Program predviđa i da osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nakon dva neuspješna pokušaja vantjelesne oplodnje imaju mogućnost da, ukoliko žele, treći postupak urade i izvan Republike Srpske.

Programom je definisan i način ostvarivanja prava na treći pokušaj vantjelesne oplodnje izvan Srpske, nakon dva neuspjela pokušaja u Republici Srpskoj.

Zahtjev za refundaciju troškova vantjelesne oplodnje u zdravstvenoj ustanovi izvan Republike Srpske sa kojom Fond nema zaključen ugovor osigurano lice podnosi nadležnoj poslovnici Fonda, a uz zahtjev, između ostalog, dostavlja neophodnu medicinsku dokumentaciju i originalni fiskalni račun.

U Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske napominju da se troškovi vantjelesne oplodnje refundiraju u skladu sa cjenovnikom Fonda i prema godinama života žene.

– Kao i do sada, ženama do navršene 40. godine Fond finansira postupak u punom iznosu, a ženama od navršene 40. do navršene 42. godine finansira se 50 odsto cijene procedure, prema cjenovniku Fonda. Ženama koje su starije od 42 godine, koje dobiju bebu vantjelesnom oplodnjom, Fond refundira troškove u potpunosti – pojašnjavaju u Fondu.

Kao što je bilo i ranije, ukoliko proceduru vantjelesne oplodnje nije moguće uraditi u ugovorenoj ustanovi u Republici Srpskoj, na prijedlog te ustanove parovi mogu da urade vantjelesnu i izvan Srpske i naknadno da refundiraju troškove.

U Fondu ističu da preglede, liječenja i savjetovanja u svrhu planiranja porodice u potpunosti finansira Fond, pa prema tome i pomenute nove usluge u potpunosti finansira obavezno zdravstveno osiguranje.

Izvor:Srna

Najnovije objave

Ministarstvo pravde Republike Srpske, prihvatilo je inicijative za izmjene i dopune Porodičnog …

BANJALUKA – Radno mjesto 28 očeva u Srpskoj ove godine zamijenilo je …

Građani Srpske koji žele da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa to mogu učiniti od 1. oktobra pa do kraja godine bez navođenja razloga za to.

Banka humanog mlijeka na UKC- u Republike Srpske počela je da funkcioniše, a mlijeko mogu donirati majke beba mlađih od godinu dana.

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, i to 18 djevojčica i devet dječaka.