Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

FZO RS počinje da finansira senzore za djecu

Senzore za kontinuirano mjerenje šećera za djecu do 18 godina koja boluju od dijabetesa tip 1 ubuduće će finansirati Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Naime, od sutra počinju da se primjenjuju izmjene Pravilnika o uslovima i postupku za obezbjeđivanje medicinskih sredstava, a kojim su senzori uvršteni u medicinska sredstva koja finansira obavezno zdravstveno osiguranje.

-Senzori, pored toga što omogućavaju bezbolno mjerenje šećera bez bockanja, korisnicima, odnosno roditeljima, olakšavaju da praćenjem podataka o nivou šećera u stvarnom vremenu kontinuirano upravljaju dijabetesom i po potrebi pravovremeno reaguju. Ovo medicinsko sredstvo u mnogome olakšava život oboljelima i njihovim porodicama, a naročito je značajno za najmlađe pacijente koji samostalno ne mogu da prepoznaju simptome hipoglikemije, navodi se u saopštenju.


Kako je predviđeno Pravilnikom, Fond će finansirati senzore za očitavanje kontinuiranog mjerenja šećera koji traju sedam dana, kao i senzore koji traju 14 dana, u zavisnosti koji senzori budu preporučeni pacijentima.

-Kada su u pitanju senzori koji se koriste sedam dana, Fond će finansirati 52 senzora godišnje po osiguraniku, odnosno 26 komada godišnje senzora koji se koriste 14 dana.
Napominjemo da, uprkos uvođenju senzora, djeca će uz senzore i dalje imati pravo i na određen broj trakica za mjerenje šećera u krvi, što inače nije praksa u drugim zemljama koje finansiraju senzore, jer u tim slučajevima obično ne finansiraju i trakice. Pravo na senzore za kontinuirano mjerenje šećera u krvi djeca oboljela od dijabetesa tip 1 do 18 godina ostvarivaće na osnovu prijedloga specijaliste pedijatra endokrinologa, koji uz prijedlog izdaje i nalog i to za šestomjesečne potrebe. Na osnovu tog prijedloga i zahtjeva osiguranika, FZO RS će donositi rješenje, a nalog će se realizovati u apotekama, navodi se u saopštenju FZO RS.

Takođe, na osnovu analize tržišta i razgovora sa predstavnicima pacijenata, formirana je i cijena za ovo medicinsko sredstvo, vodeći računa da osiguranici u okviru definisane cijene mogu da dobiju odgovarajući senzor, bez doplate. Dakle, FZO RS će u potpunosti finansirati ovo medicinsko sredstvo, budući da su djeca do 18 godina oslobođena plaćanja participacije.

-U slučaju da u apotekama sa kojima FZO RS ima potpisane ugovore pacijenti ne uspiju da ostvare pravo na senzore koji su im preporučeni, zbog eventualnih problema sa snabdjevenošću apoteka senzorima, biće omogućene refundacije troškova ovog medicinskog sredstva. Podsjećamo da je u BiH registrovano nekoliko vrsta senzora, ali očekujemo da će uvrštavanjem ovog medicinskog sredstva u prava osiguranika, rasti zainteresovanost i drugih proizvođača da svoje aparate registruju i u BiH, čime bi se omogućila bolja dostupnost i veći izbor senzora za pacijente, navodi se u saopštenju.
Fond za oboljele od dijabetesa u potpunosti finansira insuline, trakice za mjerenje šećera, lancete, špriceve, igle, aparate za brzo određivanje glukoze u krvi, određen broj insulinskih pumpi, te potrošne materijala za insulinske pumpe. Oboljeli od dijabetesa su oslobođeni plaćanja participacije kod liječenja osnovne bolesti i komplikacija. Uvrštavanjem senzora u prava osiguranika učinjen je još jedan značajan iskorak u pravima iz zdravstvenog osiguranja oboljelih od dijabetesa, kojim se znatno unapređuje zdravstvena zaštita i poboljšava kvalitet života djece oboljele od dijabetesa tip 1, ali i njihovih roditelja. Zahvaljujemo se predstavnicima udruženja pacijenata koji su u proteklom periodu intenzivno sarađivali sa Fondom i koji su svojim iskustvima i sugestijama dali značajan doprinos uvođenju senzora u prava koja finansira FZO RS.

Najnovije objave

“Subvencije za boravak djece u privatnim vrtićima u Banjaluci će od jula …

Budući da predstoji period godišnjih odmora, podsjećamo osiguranike da za vrijeme privremenog …

Klub poslanika PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske priprema inicijativu za izmjenu …

Nismo upoznati sa, kako ste naveli, činjenicom da se roditeljima koji su …

BANJALUKA – Na osnovu 26 studija koje obuhvataju podatke iz 17 zemalja, …