Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

I naredne školske godine besplatni udžbenici za osnovce

Za narednu školsku 2023/24 godinu biće obezbijeđeni udžbenici za sve učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, za sve učenike osnovnih škola, koji su pobjednici republičkih takmičenja u školskoj 2022/23. godini (odnosi se i na učenike muzičkih škola) i za učenike od petog do devetog razreda, koji su treće i naredno dijete po redu rođenja u porodici sa troje i više djece.

Ovu Informaciju usvojila je juče Vlada Republike Srpske.

besplatni udzbenici

Na sjednici je donesena i odluka o povećanju obuhvata djece koja ostvaruju pravo na vesplatne udžbenike od petog do devetog razreda, pa će besplatni udžbenici biti obezbijeđeni i za korisnike prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, kao i za djecu korisnike prava na ličnu invalidninu u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Za besplatne udžbenike u narednoj školskoj godini iz budžeta Republike Srpske, biće izdvojeno 5,7 miliona KM.

Pored udžbenika koje obezbjeđuje Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, obezbijediće besplatne udžbenike za odlične učenike iz porodica sa četvoro i više djece i to za učenike od petog do devetog razreda.

Grad Banjaluka obezbjeđuje besplatne udžbenike za učenike od petog do devetog razreda osnovne škole, koji imaju mjesto prebivališta u Banjaluci.

 

Najnovije objave

Udruženje „Moje dijete“ uputilo je inicijativu Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS da sva djeca do 15 godina, dobiju pravo na pratnju roditelja tokom ležanja u bolnici

Nepokretnosti, prava veće vrijednosti i vrednije stvari iz imovine maloljetnika, mogu se otuđiti ili opteretiti samo radi izdržavanja, liječenja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnog djeteta, kaže Bukejlović.

Sve više roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji dobijaju  naknadu za …

Sve zavisi od toga po kom osnovu ste na bolovanju.

Budući da je od stupanja na snagu novog Zakona o obaveznom zdravstvenom …