Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Ino obrazac kao zdravstveno osiguranje na ljetovanju

Da li ste već odabrali gdje ćete ići na ljetovanje? Gdje idete ove godine i koja je po vama najbolja destinacija za djecu? Prije putovanja, ne zaboravite da izvadite i ino obrazac, kao zdravstveno osiguranje za ljetovanje.

Ino obrazac se podiže u Fondu zdravstvenog osiguranja RS, na osnovu kojeg, u slučaju da vam zatreba neka hitna medicinska intervencija, nećete morati ništa da platite.

Za dobijanje ino obrasca potrebno je da se prije odlaska na put javite svom porodičnom ljekaru i perdijatru za djecu, koji izdaju uvjerenje o vašem zdravstvenom stanju, odnosno da ste sposobnosti za put. Za djecu ne plaćate ništa, a za odrasle se plaća marka po danu.

To ćete predati u nadležnoj poslovnici Fonda gdje će vam izdati odgovarajući ino obrazac.

Sa ino obrascem se javite zdravstvenom osiguranju zemlje u koju putujete, gdje ćete na osnovu njega dobiti bolesnički list kojeg će koristiti poput zdravstvene knjižice u slučaju da vam za vrijeme boravka u inostranstvu zatreba neodložna zdravstvena zaštita. 

BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Makedonijom, Slovenijom, Mađarskom, Turskom, Holandijom, Austrijom, Njemačkom, Italijom, Belgijom i Luksemburgom. Nažalost, sporazum nije potpisan sa Grčkom, pa ako ljetujete u ovoj zemlji, ne vrijedi vam ino obrazac.

Osiguranici koji putuju u Poljsku, Češku, Slovačku i Veliku Britaniju imaju “pokrivene” troškove hitne medicinske pomoći, s tim da se za ove zemlje Fond zdravstvenog osiguranja Srpske ne izdaje obrasce, jer je međunarodnim sporazumima drugačije regulisano.

Najnovije objave

Udruženje „Moje dijete“ uputilo je inicijativu Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS da sva djeca do 15 godina, dobiju pravo na pratnju roditelja tokom ležanja u bolnici

Nepokretnosti, prava veće vrijednosti i vrednije stvari iz imovine maloljetnika, mogu se otuđiti ili opteretiti samo radi izdržavanja, liječenja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnog djeteta, kaže Bukejlović.

Sve više roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji dobijaju  naknadu za …

Sve zavisi od toga po kom osnovu ste na bolovanju.

Budući da je od stupanja na snagu novog Zakona o obaveznom zdravstvenom …