Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Kleksan se od sada izdaje na recept

Od februara ove godine, kleksan je prebačen na Listu lijekova koji se izdaju na recept. To znači da će se ovaj lijek podizati u apotekama na recept, koji izdaje porodični ljekar, a ne u ambulantama porodične medicine, kao do sada.

Kleksan se od sada izdaje na recept

-Apoteke su već od od dobavljača počele da naručuju ove lijekove, a punu snabdjevenost apoteka ovim lijekovima očekujemo sredinom februara. Ukoliko se desi da u ovom periodu u apotekama nema ovih lijekova i osiguranik ih sam kupi, Fond će refundirati troškove, s tim da više nema potrebe da se prilaže potvrda doma zdravlja da nisu imali ove lijekove, jer se sada podižu u apoteci – objasnili su u Fondu zdravstvenog osiguranja RS.

Napominju da je indikacija za ovaj lijek i dalje ista- nastavak bolničkog liječenja, te je potrebno u otpusnom pismu iz bolnice da bude navedeno da je ovaj lijek potreban da se koristi i dalje.

Znači, ukoliko ovih dana budete kupovale kleksan u apotekama dok ne počne da funkcioniše ovaj sistem narednih desetak dana, možete ga refundirati, tako što ćete predati kopiju otpusnog pisma u kojoj se vidi da je neophodno da koristite kleksan i fiskalni račun.

Najnovije objave

“Subvencije za boravak djece u privatnim vrtićima u Banjaluci će od jula …

Budući da predstoji period godišnjih odmora, podsjećamo osiguranike da za vrijeme privremenog …

Klub poslanika PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske priprema inicijativu za izmjenu …

Nismo upoznati sa, kako ste naveli, činjenicom da se roditeljima koji su …

BANJALUKA – Na osnovu 26 studija koje obuhvataju podatke iz 17 zemalja, …