Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Vlada Srpske je usvojila Odluku o utvrđivanju osnovice za utvrđivanje visine prava i visine cenzusa propisanih Zakonom o dječjoj zaštiti za 2024. godinu.

Naime, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti stupio je na snagu 1. januara 2024. godine, čime je nastala i obaveza da Vlada Republike Srpske svojom odlukom utvrdi osnovice za utvrđivanje visine prava i visine cenzusa iz dječije zaštite, da bi korisnici nesmetano ostvarili svoja prava i u 2024. godini. Odlukom je utvrđena osnovica za određivanje visine prava na materinski dodatak u procentu od 58 odsto od najniže plate u Republici Srpskoj u 2023. godini i za 2024. godinu iznosi 406 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose za javnošću.

Istom odlukom, osnovica za utvrđivanje visine prava na dodatak na djecu i visine prava na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju utvrđuju se u procentu od 93 odsto od najniže plate u Republici u 2023. godini i za 2024. godinu iznose 651 KM.

-Takođe, osnovica za utvrđivanje visine cenzusa utvrđuje se u procentu od 100 odsto od najniže plate u Republici u 2023. godini i za 2024. godinu iznosi 700 KM. Podsjećamo, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti predviđena je novina po kojoj se i iznos materinskog dodatka u Republici Srpskoj sada utvrđuje u iznosu od 100 odsto od osnovice utvrđene Odlukom Vlade, odnosno usklađuje sa promjenama najniže plate u Republici u prethodnoj godini, dok je ranije ovaj iznos bio određen zakonom, u fiksnom iznosu – navodi se u saopštenju.