Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Materinski povećan za marku

Vlada Srpske je usvojila Odluku o utvrđivanju osnovice za utvrđivanje visine prava i visine cenzusa propisanih Zakonom o dječjoj zaštiti za 2024. godinu. Naime, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti stupio je na snagu 1. januara 2024. godine, čime je nastala i obaveza da Vlada Republike Srpske svojom odlukom utvrdi osnovice za […]