Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Odnosnom inicijativom pojedinca zanemaruje se stav struke u vezi sa procesom liječenja samog djeteta, kao i mogući efekti na ostale pacijente i zdravstveni sistem u cjelini, što bi moglo inicirati samo slične zahtjeve drugih kategorija korisnika prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i ugroziti kvalitet usluge zdravstvene zaštite u cjelini.

Navodi se ovo u odgovoru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS na poslaničko pitanje, postavljeno u vezi Inicijative Udruženja “Moje dijete”, da svako dijete do 15. godine ima pratnju tokom liječenja u bolnici, bez obzira na medicinske indikacije.

Dodaju da, kada su u pitanju inicijative koje dolaze u Ministarstvo, one se sve zaprimaju i razmatraju u sklopu predviđenih procedura.

-To podrazumijeva i malo kompleksniji postupak, odnosno pribavljanje stručnih mišljenja, potrebne analize, odnosno sveobuhvatno sagledavanje razloga i opravdanosti za izmjenu koja se traži ili predlaže, jer se na osnovu eventualnih pojedinačnih primjera ili primjedbi na ostvarivanje nekog prava ne može mijenjati nijedan sistemski zakon – navodi se u odgovoru na poslaničko pitanje u Narodnoj skupštini RS.

U Udruženju “Moje dijete” kažu da su jako razočarani stavom Ministarstva zdravlja da se može ugroziti kvalitet usluge zdravstvene zaštite, time što traže da svako dijete ima nekoga uz sebe tokom liječenja u bolnici.

-Moram da naglasim da mi nikakav odgovor nismo dobili iz resornog ministarstva, za njihov stav čujem tek, evo, ovim odgovorom na poslaničko pitanje. Zašto bi se ugrozilo bilo šta ili bilo ko, time što će majka biti pored djeteta? Pa valjda se samo može pomoći. Ako je majka tu dijete će lakše sarađivati, brže ozdraviti, a samim tim i brže napustiti bolnicu. Stres zbog razdvajanja od roditelja, samo će produžiti tok liječenja, i to svaki zdravstveni radnik, sigurno zna – istakla je predsjednica udruženja Jelena Bjelica.

Dodaje da oni i dalje očekuju zvaničan odgovor Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, te da od inicijative ne odustaju.

-Zaista se nadam da će Ministarstvo uraditi detaljniju analizu i uvažiti naše sugestije, jer želim da vjerujem da nam je svima cilj da djeca budu zadovoljna i da se ispune njihova prava. Najmanje što ljekari mogu da urade za bolesno dijete je da mu dozvole da majka ili otac ostanu pored njega, bez obzira na bilo kakve medicinske indikacije i okolnosti – naglasila je Bjelica.

Narodni poslanik Tanja Vukomanović, koja je i postavila ovo pitanje, smatra da će Ministarstvo, po svemu sudeći, odbiti ovu inicijativu.

-Pozivam nadležne da još jednom razmisle, uključe pedijatre, te sagledaju ovaj problem iz svih uglova. A, mi, kao roditelji, poslanici i građani, imamo zadatak da nijedno dijete ne bude samo u bolnici, ni sat više – naglasila je Vukomanovićeva.

Podsjetimo, Udruženje “Moje dijete” podnijelo je inicijativu Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS, da svako dijete do 15. godine, bez obzira na medicinske indikacije, ima pravo na pratnju jednog roditelja ili staratelja tokom liječenja u bolnici.

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, propisano je da djeca do 15.godine imaju pravo na pratnju, ukoliko postoje medicinske indikacije. Ovo pravo obezbjeđuje se na prijedlog doktora medicine kod koga je dijete registrovano, odnosno doktora medicine specijaliste pedijatrije ili doktora medicine koji je zaposlen u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se dijete ili lice liječi.

Zbog tog člana zakona su djeca diskriminisana jer zavise od uputnice porodičnog ljekara. A da bi dao uputnicu, porodični ljekar procjenjuje da li na osnovu medicinskih indikacija, zbog koje dijete ide u bolnicu, djetetu treba pratnja ili ne.