Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Ministarstvo:Efekti inicijative mogu ugroziti kvalitet usluge u zdravstvu

Odnosnom inicijativom pojedinca zanemaruje se stav struke u vezi sa procesom liječenja samog djeteta, kao i mogući efekti na ostale pacijente i zdravstveni sistem u cjelini, što bi moglo inicirati samo slične zahtjeve drugih kategorija korisnika prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i ugroziti kvalitet usluge zdravstvene zaštite u cjelini. Navodi se ovo u odgovoru Ministarstva […]