Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Do kraja godine možete promijeniti svoje izabrane doktore

Od 1. oktobra pa sve do kraja godine možete promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa  bez navođenja razloga za to, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. 

elektronska knjizica

U ovom periodu za promjenu ljekara  procedura je mnogo jednostavnija.

-Potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora, ovjeriti ih u Fondu, i pritom nije potrebno navoditi razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa, što je inače potrebno ako mijenjate doktora mimo ovog perioda – objasnili su u Fondu.

Dodaju da bi građani koji se još nisu registrovali u tim porodične medicine trebalo to da urade u ovom periodu, do kraja godine.

-Inače, izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu, jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava za zdravstvenu zaštitu koju pružaju građanima – pojašnjavaju u Fondu.

Dodali su da, kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze na preglede od početka naredne godine, izuzev ako novi doktor radi u istoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen i prethodni ljekar te tada nije potrebno čekati narednu godinu.

-Doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima. Tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao na primer usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu – objasnili su u Fondu.

naglasili su da građani mogu da izaberu porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra u onim zdravstvenim ustanovama, javnim i privatnim, koje sa Fondom imaju potpisan ugovor.

Najnovije objave

Na šta je neophodno obratiti pažnju prilikom planiranja trudnoće, šta je bitno …

Odnosnom inicijativom pojedinca zanemaruje se stav struke u vezi sa procesom liječenja …

Pojedini poslodavci u Srpskoj traže od trudnica, koje su na bolovanju zbog …

SARAJEVO – Posljednji podaci nedavno objavljenog istraživanja koje je uradio Sarajevski otvoreni …

Od prošle godine u upotrebi su samo elektronske zdravstvene knjižice, pa sam …