Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Ombudsman za djecu Republike Srpske, poslao je preporuku Fondu zdravstvenog osiguranja RS, da za svu djecu omoguće besplatno zdravstveno osigurnje.

Psiholozi odgovaraju na vaša pitanja

U preporuci se navodi da  u skladu sa svojim ovlaštenjima i nadležnošću, pronađu rješenje i uspostave efikasan mehanizam, koji će djeci omogućiti automatski prelazak na osnov osiguranja po godinama života, ukoliko dođe do gubitka osnova za njihovo obavezno zdravstveno osiguranje preko roditelja.
-Zakonom je propisano da djeca do 18 godina, imaju mogućnost zdravstvenog osiguranja po dva osnova, kao lice koje je osigurano preko roditelja do navršene 18.godine, odnosno do završetka redovnog obrazovanja, a najkasnije do 26.godine. Drugi osnov su godine života, tj. do navršene 18.godine, školska djeca i studenti do kraja školovanja, a najkasnije do 26.godine – navodi se u preporuci.
-Dododaju da su do došli do saznanja da je u trenutoj praksi, navedenim zakonskim odredbama, djeci onemogućeno pravo na liječenje, ako njihovim roditeljima poslodavac nije uplatio doprinose, pa čak i kada su u pitanju djeca oboljela od najtežih bolesti.
– U ovom situacijama su roditelji, bez svoje greške, ostavljeni i prepušteni sami sebi. U praksi se dešava da su roditelji prinuđeni da daju otkaz, da bi im djeca imala zdravstveno osiguranje – navodi se, između ostalog, u preporuci.
Dodaju da je pravo na zdravstvenu zaštitu jedno od osnovnih prava djeteta definisano UN konvencijom o pravima djeteta.
-Konvencija je veoma jasno utvrdila obavezu za države članice koja glasi: „Države članice priznaju pravo djeteta na najviši nivo zdravstvene zaštite i nastojaće da nijednom djetetu ne bude uskraćeno to pravo“. Ombudsman za djecu RS ima jasan stav da je neprihvatljivo postojeće stanje i predstavlja povredu prava djeteta na zdravstvenu zaštitu – navodi se u preporuci.

Vlada Republike Srpske ukinula je 18. maja vanrednu situaciju i tako je prestala da važi i odluka da svi stanovnici Republike Srpske imaju besplatno zdravstveno osiguranje. S obzirom da je ta odluka važila prethodne tri godine, dok je trajala epidemija korona virusa, mnogi građani nisu znali da im poslodavci ne uplaćuju doprinose. Tako su bez osiguranja ostala i djeca, čijim roditeljima poslodavci ne uplaćuju doprinose, ali i zaposlene trudnice i pacijenti oboljeli od malignih bolesti, kojima, takođe, poslodavac ne uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje.
U Fondu zdravstvenog osiguranja RS ranije su naglašavali, da proglašenjem kraja virusa korona i vanredne situacije, više nema osnova da finansiraju zdravstveno osiguranje za neosigurane građane.
-Konstantno smo ukazivali na to da, vanredna situacija ne znači da poslodavci ne moraju da uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje. Pozivamo i poslodavce da poštuju zakon i uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, kako bi osiguranici, koji su prijavljeni na osiguranje, mogli nesmetano da koriste svoja prava. Naime, prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju, uslov na korištenje prava na zdravstvenu zaštitu, na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja,jeste redovna uplata doprinosa, bez izuzetaka – objasnili su ranije u FZO RS.