Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Ombudsman: Za svu djecu obezbijediti besplatnu zdravstvenu zaštitu

Psiholozi odgovaraju na vaša pitanja

Ombudsman za djecu Republike Srpske, poslao je preporuku Fondu zdravstvenog osiguranja RS, da za svu djecu omoguće besplatno zdravstveno osigurnje. U preporuci se navodi da  u skladu sa svojim ovlaštenjima i nadležnošću, pronađu rješenje i uspostave efikasan mehanizam, koji će djeci omogućiti automatski prelazak na osnov osiguranja po godinama života, ukoliko dođe do gubitka osnova […]