Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Otvaranje trudničkog samo kod registrovanog ginekologa

Objavljene su izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, koje propisuju da se trudničko bolovanje može otvoriti samo na osnovu nalaza i mišljenja specijaliste ginekologije, kod kojeg je žena registrovana ili na osnovu nalaza ginekologa iz bolnice.

Trudničko bolovanje otvara samo ginekolog u domu zdravlja

To znači da je sada i Zakonom regulisano, da samo ginekolozi koji imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osigurnja, mogu otvoriti trudničko bolovanje, odnosno da to više neće moći doktori porodične medicine na osnovu nalaza ginekologa iz privatne klinike.

Takođe, istim zakonom je predviđeno i da je trudničko bolovanje plaćeno 100 odsto, odnosno uzima se prosjek šest zadnjih plata koje bi žena dobijala da je bila na poslu. Zakon je usvojen krajem septembra 2022.godine, a do tada je trudničko bolovanje bilo plaćeno 70 posto, kao i obično bolovanje.

Tokom porodiljskog odsustva, zaposlene žene dobijaju punu platu, a za prosjek se uzima 12 zadnjih plata koje bi žena ostvarila da je bila na poslu.

 

Najnovije objave

Udruženje „Moje dijete“ uputilo je inicijativu Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS da sva djeca do 15 godina, dobiju pravo na pratnju roditelja tokom ležanja u bolnici

Nepokretnosti, prava veće vrijednosti i vrednije stvari iz imovine maloljetnika, mogu se otuđiti ili opteretiti samo radi izdržavanja, liječenja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnog djeteta, kaže Bukejlović.

Sve više roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji dobijaju  naknadu za …

Sve zavisi od toga po kom osnovu ste na bolovanju.

Budući da je od stupanja na snagu novog Zakona o obaveznom zdravstvenom …