Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Pravo na materinski dodatak od 405 KM

S obzirom da mnoge buduće, nezaposlene, majke, još uvijek ne znaju dovoljno o materinskom dodatku,
koji se već skoro dvije godine isplaćuje u visini od 405 KM mjesečno, evo više informacija o tome.

Pravo na materinski dodatak, u iznosu od 405KM mjesečno, ostvaruje svaka nazeposlena porodilja u
trajanju od 12 mjeseci, dok majka koja rodi blizance ili treće i svako naredno dijete, ovaj dodatak prima
18 mjeseci.

Majka mora da ima prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana prije rođenja djeteta i da je nezaposlena u periodu od šest mjeseci prije rođenja djeteta. Od sledeće godine se ova odredba briše i neće biti uslov da je bila nezaposlena šest mjesci prije porođaja, nego samo da je bila nezaposlena kada je rodila dijete.

Pravo može ostvariti i majka koja je strani državljanin, ali pod uslovom da ima stalni ili privremeni boravak u RS, da je nezaposlena šest mjeseci (opet kažem ovo se primjenjuje još samo do početka sledeće godine), te da nije korisnik prava po ovom osnovu u drugoj državi. Zahtjev se podnosi nadležnom Centru za socijalni rad u roku od 90 dana od rodjenja djeteta.

Pravo na materinski dodatak, u iznosu od 405KM mjesečno, ostvaruje svaka nazeposlena porodilja

Prilikom predaje dokumentacije za MATERINSKI DODATAK, pojedini Centri za socijalni rad, majkama
traže da donesu i potvrdu iz Poreske uprave, kao dokaz da nisu imale primanja zadnjih šest mjeseci, iako
se u formularu navodi da to provjeravaju centri, po službenoj dužnosti. Neke majke kažu da im nisu
tražili ovu potvrdu, druge tvrde da jesu, a šta je tačno, provjerila sam u Fondu za dječiju zaštitu RS.

– Za ostvarivanje prava na materinski dodatak nije potrebno donositi potvrdu o primanjima. Jedina
činjenica koja se utvrđuje, u postupku ostvarivanja prava, jeste status nezaposlenog lica, odnosno da li je
majka bila nezaposlena šest mjeseci prije rođenja djeteta. To se utvrđuje službenim putem od strane
prvostepenog organa (Centra za socijalni rad), provjerom u evidenciji Poreske uprave RS – rekli su u Fondu te savjetuju majke da ih kontaktiraju ako im Centri za socijalni rad budu tražili da donesu te potvrde, jer nemaju zakonsko pravo.

Tako da, drage majke, recite tim zaposlenim u Centru za socijalni rad, koji ne znaju raditi svoj posao, da
jasno znate da vi niste u obavezi da donesete tu potvrdu, jer nije malo vaditi još jedan papir, koji vam
uzged ne treba, pored svih obaveza sa malom bebom.
A od dokumentacije vam treba sledeće:

-kućna lista
-fotokopija ličnih karata oba supružnika
-rodni list za novorođenče i ostalu djecu sa JMB
-dokaz o stalnom ili privremenom boravku na teritoriji RS za strane državljane
-dokaz da strani državljanin nije ostvario pravo po istom osnovuu državi čiji je državljanin

Rok za podnošenje zahtjeva za materinski dodatak.

Evo da riješimo nedoumicu koji je rok za podnošenje papira za materinski dodatak od 405 KM. Rok je 90 dana od dana rođenja djeteta.

U Fondu za dječiju zaštitu RS kažu da je tako od početka ove godine.

– U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti, koji je stupio na snagu
01.01.2019.godine, rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na materinski dodatak je 90 dana
od dana rođenja djeteta.

Najnovije objave

Ministarstvo pravde Republike Srpske, prihvatilo je inicijative za izmjene i dopune Porodičnog …

BANJALUKA – Radno mjesto 28 očeva u Srpskoj ove godine zamijenilo je …

Građani Srpske koji žele da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa to mogu učiniti od 1. oktobra pa do kraja godine bez navođenja razloga za to.

Banka humanog mlijeka na UKC- u Republike Srpske počela je da funkcioniše, a mlijeko mogu donirati majke beba mlađih od godinu dana.

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, i to 18 djevojčica i devet dječaka.