Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Roditelji pitaju:

Da li je normalno da dijete od 3 godine ne priča dovoljno, sve razumije, zna osnovne riječi

Odgovara: Ivana Vanja kostić, logoped u "Logomedu"

Ivana Vanja Kostic, logoped

Na uzrastu od tri godine očekuje se da dete ima nekih 500 reči u svom rečniku. Navedeni broj reči ne treba da bude briga roditelju pa da on broji koliko dete ima reči, već više da ukaže na činjenicu da je dete “ozbiljan govornik”, da je već u upotrebi rečenica od 3-4-5 reči. Da dete može reći ko je to, šta je to, da može da objasni neko svoje stanje, ispriča priču, recituje pesmicu. Tako da ako Vam se čini da dete ne komunicira dovoljno javite se kod logopeda da se uradi testiranje i procena. 

Najnovije objave

Udruženje „Moje dijete“ uputilo je inicijativu Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS da sva djeca do 15 godina, dobiju pravo na pratnju roditelja tokom ležanja u bolnici

Nepokretnosti, prava veće vrijednosti i vrednije stvari iz imovine maloljetnika, mogu se otuđiti ili opteretiti samo radi izdržavanja, liječenja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnog djeteta, kaže Bukejlović.

Sve više roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji dobijaju  naknadu za …

Sve zavisi od toga po kom osnovu ste na bolovanju.

Budući da je od stupanja na snagu novog Zakona o obaveznom zdravstvenom …