Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Kako koristiti bolovanje za njegu bolesnog djeteta

Pedijatri koji imaju ugovor sa Fondom

Zaposleni roditelji imaju mogućnost sa koriste bolovanje za njegu bolesnog djeteta u trajanju do 15 kalendarskih dana po djetetu na godišnjem nivou, ako je dijete mlađe od 15 godina, ili sedam dana godišnje ako je dijete starije od 15 godina, navodi Fond zdravstvenog osiguranja RS.   Pored ovog prava, omogućeno je da roditelj/staratelj, ima pravo […]