Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Dr Ćurić: Pregledi i genetski testovi u trudnoći su važni

Sa doktoricom Vesnom Ćurić, ginekologom iz Klinike “Medico S”, razgovarala sam o najvažnijim pitanjima, koja zanimaju svaku trudnicu.  1.Koje bi preglede i nalaze trebala da uradi žena koja planira trudnoću? Antenatalna zaštita žena predstavlja skup mera koje se sprovode  u toku trudnoće sa ciljem da se očuva  zdravlje, spriječi oboljevanje  majke i rodi doneseno, zdravo […]