Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Prava koja imaju zaposlene trudnice, porodilje i majke male djece

Zaposlene trudnice i porodilje

Većina zaposlenih trudnica i mama nije upoznata sa pravima koja imaju u skladu sa Zakonom o radu. Pokušaću u ovom tekstu da vam predstavim najvažnije prava koja morate znati, da su vam zagarantovana zakonom. Izuzev zakona o radu, Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju propisuje da trudnice koje moraju da čuvaju trudnoću, dobijaju punu platu tokom […]