Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Porodiljama novi obračun plate

Trudnicko bolovanje

Porodilje u Republici Srpskoj ubuduće će, tokom porodiljskog odsustva dobijati platu koja predstavlja prosjek zadnjih 18 plata koje je imala, umjesto 12, kako je do sada bilo. Ove izmjene Zakona o radu, usvojili su sinoć poslanici Narodne skupštine Republike Srpske. Novina je i način obračuna prosječne naknade za onu porodilju koja nije bila zaposlena tokom […]