Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Porodilje u Republici Srpskoj ubuduće će, tokom porodiljskog odsustva dobijati platu koja predstavlja prosjek zadnjih 18 plata koje je imala, umjesto 12, kako je do sada bilo.

Poslodavcni ni trudnicama nisu uplacivali zdravstveno osigurnaje tokom korone
Poslodavcni ni trudnicama nisu uplacivali zdravstveno osigurnaje tokom korone

Ove izmjene Zakona o radu, usvojili su sinoć poslanici Narodne skupštine Republike Srpske.

Novina je i način obračuna prosječne naknade za onu porodilju koja nije bila zaposlena tokom svih 18 mjeseci prije otpočinjanja porodiljskog odsustva.

-Ukoliko porodilja nema 18 mjeseci za dio za koji je primala platu će se utvrditi naknada u prosječnom iznosu, a za dio za koji nije primala platu a do 18 mjeseci će se utvrditi naknada u iznosu najniiže plate u Republici Srpskoj” – navodi se u izmjenama Zakona o radu.

Do sada se i ta naknada utvrđivala kao prosjek godišnje plate koju bi kod istog poslodavca porodilja primala i za mjesece tokom kojim nije bila zaposlena. Tako su pojedini poslodavci, radi lične koristi, prijavljivali porodilje tek nekoliko mjeseci prije porodiljskog odsustva i to na proizvoljan iznos plate koji bi im se u potpunosti refundirao iz Fonda, a radni odnos bi prekidali kada bi istekao i period porodiljskog odsustva.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić rekao je da će ova izmjena Zakona o radu dovesti do sprečavanja “vještačkog” povećanja plata s ciljem neosnovanog povlačenja sredstava iz Javnog fonda za dječiju zaštitu na ime refundacije naknade plate za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva.
Obrazlažući ovaj akt, Egić je rekao da njegove izmjene predstavljaju jednu od mjera Vlade koje doprinose racionalnom korišćenju javnih sredstava.

U obrazloženju ovog akta precizira se da će on doprinijeti sprečavanju zloupotreba prava na refundaciju i “vještačkog” povećanja plata prije početka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo za radnice koje nisu ostvarile platu za posljednjih 18 mjeseci, što se svakako može cijeniti kao mjera od opšteg interesa za Srpsku.