Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Evo ko ima pravo na povrat poreza u Srpskoj

povrat poreza

BANJALUKA – Građani Srpske koji otplaćuju stambeni kredit, polisu životnog osiguranja ili izdžavaju članove uže porodice i u idućoj godini imaju pravo na povrat poreza, a zahtjev za izdavanje poreske kartice mogu podnijeti do 31. decembra. Da bi ostvario pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak za jednog izdržavanog člana uže porodice, radnik u […]